Struer KommuneStruer - Lydens By
Affald

Affald fra virksomheder

Erhvervsaffald er affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder samt offentlige og private institutioner.

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i regulativ for erhvervsaffald, affaldsregulativ for jord, miljøbeskyttelsesloven samt i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 ikke længere en del af det kommunale affaldsregulativ, men reguleres direkte af lovgivningen.

Nomi4S i/s

Den 1. januar 2014 fik borgere og virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner et nyt samlet affaldsselskab, da selskaberne NVRaffald i/s, nomi i/s og Skive Renovation-4S blev sammenlagt til Nomi4S i/s. 

Nomi4S i/s har en hjemmeside, hvor der er mulighed for at læse om administrationsgebyret samt ansøgningsmulighed for fritagelse.

På Nomi4s' hjemmeside kan du også læse om virksomheder og institutioners adgang til genbrugspladser herunder om den frivillige tilmeldeordning, ligesom der findes et tilmeldingsskema.

Oversigt over administrationsgebyr for gebyr for virksomheder og institutioners benyttelse af genbrugspladser og gebyr for indsamling af dagrenovationslignende affald kan også findes på Nomi4s' hjemmeside.

Nomi4s' hjemmeside kan du læse mere om, hvordan affaldet sorteres og bortskaffes.

Affaldsplan

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele

 -

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose

 -

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018

  • Se Kortlægningsdel her
  • Se Planlægnings- og målsætningsdel her

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00