Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

CORONAVIRUS: DIT OVERBLIK I STRUER KOMMUNE

Opdateret tirsdag d. 24. marts kl. 19.30.
Regeringen har onsdag d. 11. marts foretaget en række tiltag mod COVID-19-smitten i Danmark. Tiltagene får en række konsekvenser for den kommunale drift. Konksekvenserne kan du her få et overblik over.

Siden vil løbende blive opdateret med information om, hvad nye tiltag fra regeringen får af konsekvenser lokalt. Hold dig opdateret på www.struer.dk/corona eller kommunens facebookside.

På www.coronasmitte.dk kan du orientere dig om nationale forhold vedrørende COVID-19.

Nederst på siden kan du finde materialer om råd og vejledning ifm. COVID-19.

KONTAKT
Kontakt vedrørende sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende COVID-19 Telefon:25 33 49 67

Jobcenter – ydelseskontoret Telefon: 96 84 84 84

Borgerservice Telefon: 96 84 84 84

Handicap, Social og Psykiatri Telefon 96 84 83 33

Borgerservice

 • Borgerservice har åbent for telefonisk kontakt på telefon 96 84 84 84.
 • Er du borger med uopsættelige behov for hjælp til betjening af akutte ansøgninger omkring pas, NemID, brug for at kunne tilgå digital post eller hjælp til ansøgninger om ydelser gennem Udbetaling Danmark, kan du ringe til Struer Kommunes hovednummer 96 84 84 84 for hjælp. LÆS MERE HER

Skoler og dagtilbud                      

 • Der er organiseret nødpasning på hver skole til de børn, der ikke har mulighed for anden pasning.
  • Nødpasningen vil være gældende for følgende børn: 
   • 0-10-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
   • 0-10-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
   • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 
   • Administrationen er behjælpelige med at vurdere om man er i målgruppen for nødpasning.
   • Frokostordningen er lukket i alle dagtilbud.
   • Henvendelse ved behov for nødpasning uden for dagtilbud og skoles åbningstid skal rettes til:                                                                                                                                      
    For områderne Humlum, Bremdal, Struer by, Langhøj og Hjerm
     Vivi Rokkjær
    Tlf.nr.: 40 83 14 64
    E-mail: vim@struer.dk

    For Thyholm
    Pia Søndergaard Nielsen
    Tlf.nr.: 27 22 09 15
    E-mail: pisn@struer.dk
     
 • Derudover skal alle elever og børn være hjemme.
 • Ungdomsskolen lukkes pr. 12. marts og som udgangspunkt til og med uge 13.
 • Marilyn Ann er lukket og eleverne er sendt hjem.
 • Struer Skolehjems døgntilbud holdes åben. Der følger mere information om skoledelen.
 • Busdriften er midlertidig sat på pause. Der kan aftales særkørsel med den enkelte skole.
 • Sundhedsplejen lukker for konsultationer på skolerne. Der er mulighed for telefonisk konsultation som vanligt.
 • Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier

Jobcenter

 • Jobcenteret og ydelseskontoret holder lukket for personlig betjening. Man kan ringe direkte til sin sagsbehandler i jobcenteret eller benytte hovednummer 96 84 84 84.
 • Henvendelser til Ydelseskontoret kan ske på jobcenterets hovedmail jobcenter@struer.dk eller telefonisk på hovednummer 96 84 84 84.

Virksomheder

Virksomhedsguiden.dk tilbyder information om COVID-19
Har du et spørgsmål, så er virksomhedsguiden.dk stedet for dig!
 
virksomhedsguiden.dk finder du svar på alt det du behøver, som har relevans for virksomheder i denne svære tid. Du finder blandt andet:  
•    Vejledning til din virksomhed.
•    Kompensation og hjælp til din virksomhed.
•    Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.
•    Kompensation for virksomheders faste udgifter.
•    Kompensation til selvstændige.
Flere aktører tilbyder sin hjælp
Skat.dk har oprettet en side, hvor der er information, spørgsmål og svar om de hjælpepakker, som skal hjælpe danske virksomheder i denne svære tid. Gå til denne side her.
 
Der er oprettet en særlig hotline for virksomheder, som er behjælpelig med at henvise til den rette myndighed. Derfor vejleder denne hotline ikke direkte på dine problemstillinger, men henviser dig til den rette myndighed. Kontakt på 72 20 00 34 (mandag-torsdag 08.30-16.00 og fredag 09.00-15.00).
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en hotline ved spørgsmål til foranstaltninger på beskæftigelsesområdet. Kontakt på 72 20 03 50 (mandag-fredag 08.00-16.00).

Børn og familier                      

 • Kontakt til Børne- og Familiecentret: Afdelingsnummeret til Børn og Familie er åbent i den sædvanlige åbningstid på telefon 96848555. Her kan du få hjælp til kontaktoplysninger på medarbejderne i alle Børn og Families afdelinger.
  Du kan også maile til afdelingspostkassen på boernefam@struer.dk
 • Administrationen: Alle medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes via mail.
 • Familierådgivningen: Alle socialrådgivere arbejder hjemmefra og træffes på mail eller mobiltelefon.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): alle medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes på mail.
 • Familiehuset: Familiebehandlerne arbejde hjemmefra og træffes på mail eller telefon. Der tages fortrinsvis kontakt til familier og børn/unge på telefon eller via andre digitale muligheder.  
 • Åben Anonym Rådgivning: Fungerer som vanligt
 • Sundhedsplejen varetager hjemmebesøg hos familie med nyfødte og småbørn. Sundhedsplejersken tager forud for besøg telefonisk kontakt til familierne for at minimere smitterisiko. 
  Alle sundhedsplejens aftaler på skolerne er aflyst.
  Der er mulighed for telefonisk konsultation for alle.
 • Åbent hus, Familieiværksætterne og overvægtsklinikken er lukket. Der er åben for telefonisk konsultation og familier, der har planlagte aftaler i klinikken bliver i stedet kontaktet med telefonisk konsultation.
 • Nordstjernen Der er alene åbent for børn, der bor fast på Nordstjernen og personalet. 
  Aflastningen er lukket.

Sundhedsområdet

 • Visitationen vil have få medarbejdere på arbejde, som udelukkende kommer til at varetage hjemskrivelser fra sygehus og akutafsnit.
 • Tandplejen holder et nødberedskab til tandtraumer og tandpiner tilgængeligt. Ring til Tandplejens hovednummer 96 84 85 50 mellem kl. 8 og 15 og aftal nærmere, om det er muligt at modtage behandling.
 • CTN – information til borgere i forløb hos CTN kan holde sig opdateret her: http://www.ctn.dk
 • Aktivitetsområdet, herunder aktivitetscenteret er lukket.                 
 • Sundhedscenter Struer er lukket.

Kultur- og fritidsrområdet

 • Biblioteket er er lukket.
 • Struer Svømmehal er lukket.     
 • Musikskolen er lukket.         
 • Kommunens sognegårde er lukket for både private- og foreningsarrangementer.
 • Alle kommunale faciliteter til fritidsundervisning er lukket ned.
 • Alle kommunale faciliteter inklusiv sportpladser er lukket ned for fritidsaktiviteter.
 • Foreningers klublokale og lignende i kommunale faciliteter er lukket.

Handicap, social og psykiatriområdet

 • Center midtbyen, Fjordbo, Fønixgården, Troia og Ung Ved Fjorden vil kun være åben for beboere og personale. Pårørende skal ikke besøge tilbuddene.
 • Studie Ved Fjorden er lukket.
 • VIA NOVA er lukket.
 • Myndighed, administration, hjemmevejledning samt Mestring og Forebyggelsesindsatsen holder lukket for personlige henvendelser. Man kan kontakte sin sagsbehandler, hjemmevejleder eller kontaktperson direkte via telefon og mail. For øvrige henvendelser: telefon 96 84 83 33

Ældreområdet

 • Hjemmeplejen er bemandet med weekendbemanding fra fredag d. 13. marts. Der vil ikke blive benyttet vikarbureauer.
 • Plejeboliger vil kun være åben for personale og beboere. Pårørende skal ikke besøge beboere.
 • Der bliver leveret mad fra kostområdet som hidtil.

Færger, veje, havn, etc.

 • Venøfærgen sejler som sædvanligt. Passagerer skal blive i deres bil.
 • Driften på Struer Havn opretholdes.
 • Genbrugspladser er lukket, men affaldsindsamling fortsætter.

Administration

 • Alle offentlige ansatte, i ikke kritiske stillinger, arbejdes fra fredag d. 13. marts hjemmefra foreløbigt til og med d. 13. april. Alle ansatte vil være tilgængelig via mail eller telefon.           
 • Indflytning til Velfærdhuset udsættes foreløbigt til 1. maj 2020.
   

Struer Kommune har nedsat en COVID-19-gruppe, bestående af: 

 • Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Telefon: 29 25 65 11 Mail: jesper@struer.dk

 • Lotte Junker Pedersen, direktør, Telefon: 21 19 13 68 Mail: lottejp@struer.dk

 • Jakob Bisgaard, direktør, Telefon: 20 86 60 37 Mail: jakobb@struer.dk

 • Tina Holmgaard, centerchef, Telefon: 25 33 49 67 Mail: tinahol@struer.dk

 • Rasmus Døj, kommunikationskonsulent, Telefon: 25 34 56 15 Mail: rad@struer.dk

 • Gert Christensen, Teamleder, Telefon: 24 75 74 06 Mail: gec@struer.dk

 • Lars Erik Møller Leth, Nordvestjyllands Brandvæsen, Telefon: 22 85 39 76 Mail: lel@nvjbrand.dk

COVID-19-gruppen kan løbende kontaktes med henblik på spørgsmål vedrørende tiltag COVID-19’s konsekvenser for driften af Struer Kommune, og holder i øvrigt statusmøde via skype minimum én gang i døgnet.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00