Vaccination

Luk alle
Åben alle

Personer med svært nedsat immunforsvar

Revaccination af personer med svært nedsat immunforsvar blev igangsat i september 2021. Denne gruppe tilbydes revaccination nu, fordi personer med svært nedsat immunforsvar har betydeligt nedsat effekt af vaccination mod COVID-19 og samtidig har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Læs mere om revaccination af personer med svært nedsat immunforsvar her.

Personer, der bor på plejehjem

Revaccination af personer, der bor på plejehjem blev igangsat i september 2021. Denne gruppe blev anbefalet revaccination, fordi personer med høj alder har en højere risiko for manglende effekt af vaccinen samt en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Personer på plejehjem har også vanskeligt ved at beskytte sig mod eventuelle smitteudbrud. Samtidig var plejehjemsbeboerne blandt de første, der blev vaccineret. Læs mere om revaccination af personer, der bor på plejehjem her.

Personer på 85 år og derover

Personer på 85 år og derover tilbydes ligeledes revaccination. Revaccination forventes at begynde i begyndelsen af oktober 2021. Denne gruppe har både en højere risiko for nedsat effekt vaccination på grund af deres alder og en særlig høj risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Derudover var de ældste også blandt de første til at blive vaccineret. Læs mere om revaccination af personer over 85 år her.

Personer i aldersgruppen 65-84 år

Sundhedsstyrelsen har 15. oktober 2021 meldt ud, at anden fase i revaccinationsindsatsen er igangsat. Anden fase omfatter 65-84 årige, borgere under 65 år i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 samt frontpersonale.

Igangsættelsen af anden fase har afventet EU-godkendelse. Pfizer-vaccinen er nu godkendt til tredje stik, og det forventes, at Moderna-vaccinen bliver det sidst i oktober.

Princippet for udrulningen er, at borgere bliver inviteret til tredje stik, når der er gået 6,5 måned fra afslutningen af det første vaccinationsforløb.

Vaccinationsgrupperne for anden fase af revaccination tæller:

  • Personer i aldersgruppen 65-84 år
  • Sundhedspersonale, særligt frontpersonale, med høj eksponering til smitte og kontakt med personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19
  • Personer i øget risiko under 65 år

Sundhedsstyrelsen er derudover særligt opmærksom på udvalgte grupper, som endnu ikke anbefales revaccination, men hvor det forventes, at de inden udgangen af 2021 skal have tilbuddet. Der er behov for yderligere viden om bl.a. bivirkninger, før det endeligt kan besluttes, hvornår revaccination skal tilbydes til disse grupper. Det er en forudsætning, at vaccinerne bliver godkendt til et 3. stik af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvilket forventes at ske i løbet af de kommende måneder.

Du vil få besked i eBoks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Hvis du ikke selv kan booke tid til vaccination via NemID kan du kontakte Region Midt jyllands booking support på tlf: 7023 2415 på hverdage 8-16.

Hvis du ikke selv kan komme frem og tilbage til Vaccinationscentret kan du søge om transport.

Befordringen ydes til borgere med nedsat varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte offentligt transport eller andre kørselsordninger eksempelvis Flextur eller Handicap kørsel på grund af funktionsnedsættelse og som ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Som hovedregel ydes der ikke kørsel:

  • Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil
  • Hvis borger kan benytte almindelig offentlig transport
  • Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114
  • Hvis borger er bevilges Handicapkørsel
  • Hvis borger kan benytte flextur.

Hvis du ønsker at søge om kørsel til og fra Covid19 Vaccine kan du kontakte Ældre- og handicapservice på
tlf: 96 84 84 20 hverdage kl. 8-9.

 

COVID-19 er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. Og derfor kan sygdommen sprede sig som en epidemi. Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft COVID-19, og vi ved ikke med sikkerhed, om dem, der har været smittede, er fuldt beskyttede mod at blive smittet igen på et senere tidspunkt. COVID-19 kan ramme alle. Nogle bliver alvorligt syge og kan dø af sygdommen.

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00