Vaccination

Luk alle
Åben alle

Du vil få besked i eBoks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når man har fået besked skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Hvis du ikke selv kan booke tid til vaccination via NemID kan du kontakte Region Midt jyllands booking support på tlf: 7023 2415 på hverdage 8-16.

Hvis du ikke selv kan komme frem og tilbage til Vaccinationscentret kan du søge om transport.

Befordringen ydes til borgere med nedsat varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte offentligt transport eller andre kørselsordninger eksempelvis Flextur eller Handicap kørsel på grund af funktionsnedsættelse og som ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Som hovedregel ydes der ikke kørsel:

  • Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil
  • Hvis borger kan benytte almindelig offentlig transport
  • Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114
  • Hvis borger er bevilges Handicapkørsel
  • Hvis borger kan benytte flextur.

Hvis du ønsker at søge om kørsel til og fra Covid19 Vaccine kan du kontakte Ældre- og handicapservice på
tlf: 96 84 84 20 hverdage kl. 8-9.

 

COVID-19 er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. Og derfor kan sygdommen sprede sig som en epidemi. Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft COVID-19, og vi ved ikke med sikkerhed, om dem, der har været smittede, er fuldt beskyttede mod at blive smittet igen på et senere tidspunkt. COVID-19 kan ramme alle. Nogle bliver alvorligt syge og kan dø af sygdommen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle fordrevne ukrainere tilbydes vaccination. 

Hvis du ikke har et CPR-nummer:

Du skal tilmelde dig vaccinationsprogrammet på Region Midtjyllands hjemmeside.

Tilmeld uden CPR-nummer

Hvis du har et CPR-nummer:

Når du har fået tildelt et cpr-nummer, vil du blive inviteret til vaccination på samme måde som danske statsborgere. Det vil sige via brevpost eller digital post. Der kan herefter bestilles tid til vaccination på telefon via den regionale bookingsupport eller via vacciner.dk. 

Har du spørgsmål, så kontakt

Myndighedernes Corona-hotline

70 20 02 33

Få svar på generelle spørgsmål om coronavirus, test og vaccinationer. 

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00