Bliv pleje- eller aflastningsfamilie

Nogle familier har behov for at et eller flere børn får et kortere eller længere ophold hos en pleje- eller aflastningsfamilie.

Årsagerne kan være meget forskellige.

Det kan for eksempel være, at dit barn har brug for et større netværk og støtte fra det og/eller at dit barn har brug for at få styrket sin udvikling og bedre mulighed for at udfolde sig. Det kan også være, at I som forældre har brug for at blive aflastet i en kortere eller længere periode eksempelvis på grund af personlige udfordringer. 

Børn der har brug for en pleje- eller aflastningsfamilie er forskellige og har forskellige baggrunde, livsbetingelser og behov. Matchet mellem barn og plejefamilie er vigtigt, og derfor gør vi os umage med at undersøge, om pleje- eller aflastningsfamilien passer godt sammen. 

Hvis I som familie oplever vanskeligheder og oplever, at jeres barn har behov for et kortere eller længere ophold hos en pleje- eller aflastningsfamilie, kan I kontakte Familierådgivningens socialrådgivere.

Luk alle
Åben alle

Aflastning hos en aflastningsfamilie

Ved aflastning bor barnet hos sine forældre og kan være i aflastning i weekender og/eller hverdage. 

Det er en forpligtende relation som aflastningsfamilien etablerer til barnet og barnets familie. Relationen skal være tryg og omsorgsfuld, og aflastningsfamilien skal i samarbejde med den biologiske familie/netværk støtte barnets trivsel og udvikling. 

Døgnanbringelse hos en plejefamilie

Ved en døgnanbringelse flytter barnet ind hos plejefamilien. Plejefamilien får ansvar for barnets trivsel og udvikling. 

Barnet skal fortsat have kontakt med sin biologiske familie/netværk. De biologiske forældre beholder forældremyndigheden, og derfor kræver det et godt samarbejde mellem den biologiske familie/netværk, plejefamilien og kommunens forvaltning.

Har du lyst til at gøre en forskel for et barn og barnets familie, og bor du i Struer Kommune eller tæt på, så søger vi aflastningsfamilier nu.

Vi søger både godkendte og nye (ikke-godkendte) aflastningsfamilier. 

I skal som familie godkendes af Socialtilsynet for at blive aflastningsfamilie. Du og din ægtefælles skal inden godkendelsesproceduren gennemføre et grundkursus for plejeforældre.

Det er ikke afgørende om du bor alene eller er en del af en større familie – men du og din familie skal have lyst og overskud til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab. I skal helst bo i omegnen af barnets hjem og daginstitution/skole, så barnet har mulighed for at bevare en hverdag i velkendte omgivelser. Barnet skal fortsat kunne deltage i eksempelvis legeaftaler, fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter med skolekammerater. 

De børn, der aktuelt venter på en aflastningsfamilie har forskellige behov og har forskellige baggrunde. Det kunne eksempelvis være børn med særlige behov eller børn med begrænset netværk. Fælles for dem er, at de har brug nærvær, omsorg og opmærksomhed i hjemlige og familiære rammer. 

Som aflastningsfamilie skal man indstille sig på, at der kan opstå situationer, der kan udfordre familien, men her får I hjælp og rådgivning af vores anbringelseskonsulent og der vil være mulighed for at etablere netværksgruppe med andre aflastningsfamilier. 

Er I blevet interesseret i at høre mere om at være aflastningsfamilie, er I velkomne til at kontakte anbringelseskonsulent Lise Jakobsen. Hun kan også fortælle jer om godkendelsesproceduren. 

Honorering 

Aflønningen honoreres i vederlag (antal vederlag aftales) og omkostningerne ved at have et barn i aflastning vil blive dækket.

Se gældende takster

Løbende ansøgning

Vi har løbende behov for aflastningsfamilier. Kontakt os, hvis du vil høre nærmere.

Kontakt os

Hvis du ønsker at blive pleje- og aflastningsfamilie, så tag kontakt til Struer Kommune. Find vores kontaktoplysninger i bunden af denne side.

Vi kan fortælle mere om arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie, mens vi også kan vejlede i forhold til det videre forløb.  

Som plejefamilie er det lovpligtigt at gennemføre to dages efteruddannelse hvert år, hvilket Struer Kommune udbyder. Derudover vil man altid kunne søge råd og vejledning hos os, mens vi som kommune også kan hjælpe med at danne netværksgrupper med andre plejefamilier. 

For at blive ansat som pleje- og aflastningsfamilie skal I godkendes af Socialtilsyn Midt.

Inden Socialtilsyn Midt vil godkende jer, skal du og evt. ægtefælle have gennemført et grundkursus for plejeforældre. 

Læs mere hos SocialtilsynMidt

Plejefamiliegodkendelse

 Godkendelse som familieplejer afhænger af hvilken type plejefamilie, der er tale om:

  • almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie
  • netværksplejefamilie

Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier skal være godkendt af socialtilsynet. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af den anbringende kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende godkendelse som plejefamilie, kan du kontakte kommunen, som kan vejlede dig om hvorvidt godkendelsen skal foretages af kommunen eller socialtilsynet.

Vederlag til plejefamilien

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler den anbringende kommune et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj.

Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

Ingen vederlag til netværksplejefamilier

Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

Familien kan i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

   

Har du spørgsmål, så kontakt