Struer KommuneStruer - Lydens By

Nedlæggelse af en del af Rådhusstræde, Struer

kortudsnit med østenden af Rådhusstræde

 Det vejareal, der planlægges nedlagt, er markeret med gult.

I medført af Lov om offentlige veje §124, stk. 6 bekendtgøres det hermed, at Rådhusstrædes østlige ende ønskes nedlagt som offentlig vej.

Vejstykket ønskes ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, da det ikke er eneste adgangsvej til en særskilt matrikel eller ikke er særlig vigtig for en ejendom (§124, stk. 2).

Arealet ønskes sammenlagt med matr. nr. 72 a, Struer. Arealet ønskes benyttet til parkeringspladser og passage til Lydens Have.

Jf. §124, stk. 7 har berørte grundejere en frist på mindst otte uger til at komme med krav, om at vejstykket opretholdes i medfør af stk. 2. Fristen er den 6. april 2020.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00