Struer KommuneStruer - Lydens By
By+Havn - klimatilpasning og byudvikling

By+Havn er nu indviet og borgere og besøgende har taget det i brug

Indvielsen af Struers nye byrum blev et tilløbsstykke med havnefronten fuld af mennesker til den officielle indvielse og dagen igennem fra musikken gik i gang kl. 14.15. 

Nu er det op til borgere, besøgende og turister at tage byrummet i brug. I Struer Kommune arbejder vi videre med at gøre hele området - Byens Plads, brobuerne, træpromenaden og Lydens Have - til en ramme om det gode liv mellem bykerne og havnefront. En del af dette er udlejning og tilladelse til brug af By+Havns pladser og de to lokaler under brobuerne, som bliver stillet til rådighed for arrangementer, foreninger, ildsjæle, virksomheder og andre, som vil være med til at gøre By+Havn endnu mere attraktivt. Læs mere her om hvordan du kan komme til at bruge By+havn og dets pladser og lokaler her. 

Indvielse af By+Havn fredag den 29. juni 2018

Anlægsarbejdet bliver indviet med snorklipning om formiddagen og asfaltbal til langt ud på aftenen. 

Programmet bliver som følger:

11.00: Officiel indvielse v. borgmester Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune, og filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania.

Senere på dagen giver forskellige bands den gas med musik for enhver smag på byens nye plads ved brobuerne. Det bliver både underholdende - og en fortælling om at Struer har fået et nyt byrum, som står klar til at blive brugt.

14.15: Borgmester Niels Viggo Lynghøj åbner festen
14.30: Stonefoot Zoo
16.15: Tom Donovan
17.30: Nice Little Pinguins (Rådhuspladsen)
18.30: Midt om natten
20.30: Hvide løgne

Festen slutter kl. 22.00

 

Status på anlægsarbejdet

Siden begyndelsen på anlægsarbejdet har vi her på siden fulgt dets fremdrift i billeder og tekst. Nye opdateringer ligger øverst, så hvis du vil læse fra begyndelsen, skal du læse fra bunden. 

(23/05/18)

By+Havn-projektet er nu gået ind i sin sidste fase.

Den 29. juni skal projektet stå klar til indvielse, og derfor er det nu også de sidste dele af projektet, som bliver sat i værk.
Lydens Have begynder at tage form, hvor beplantningen nu pryder pladsen, og belægningen af haven er påbegyndt. Træpromenaden er ligeledes ved at blive færdiggjort, hvorfor man nu virkelig kan fornemme, hvordan den færdige havnefront kommer til at sno sig langs vandet.

I de kommende uger vil arbejdet med den sidste finish bliver igangsat, hvilket blandt andet betyder, at to af brobuerne får glasindækning og højvandsværnet skal afprøves (uge 24). Samtidig påbegyndes der asfaltarbejde omkring bredgade/fjordbuen. Angående asfaltarbejdet vil der komme yderligere information, når alle detaljer ligger fast.

Her ses Lydens Have, som den så ud i starten af juni 2018 med brolægningen godt undervejs.

(20/12/17)

Projektet overholder tidsplanen og kan torsdag den 21. december som lovet åbne for gennemkørsel på den nye vejbane og under Bredgadebuen. Fra torsdag behøver du således ikke køre ad Havne Allé, Holstebrovej og Smedegade, hvis du skal fra havnen til midtbyen.

På billederne kan du se den nye vejbane og stormflodsmuren bugte sig ved siden af hinanden langs brobuerne, og du kan se de mure, der skal understøtte træpromenaden.

Vi ønsker i øvrigt alle en god jul - og pas på hinanden i trafikken, mens I vænner jer til det nye stykke vej i byen.

(23/11/17)

Træpromenaden bliver en markant og attraktiv del af projekt By+Havn. Den kommer til at gå helt ned til vandet som afslappende og rekreativ havnefront for borgere og besøgende.

Støbning af de mure, der skal understøtte træpromenaden, er nu i gang. Arbejdet blev udfordret af, at kajkanten er utæt under bolværket, så vandet løb ind gennem den i forbindelse med gravningen. Problemet blev løst ved at beklæde ydersiden af kajkanten med en vandtæt dug, som kan ses på billedet, og pumpe det overskydende vand tilbage i havnebassinet.

Udover støbning af støttemurene er en del af brolægningen på den kommende kørebane ved at blive lagt i form af chaussésten. Nye kantsten er også ved at komme på plads.

Under brobuen over Bredgade har der været gang i opgravning og kabelarbejde under vejbelægningen. I den kommende måned bliver arbejdet gjort færdigt med nye kantsten og vejbelægning, og hvis alt går efter planen og vejret ikke forsinker arbejdet mere end det forventede, åbner Bredgade for trafik inden jul.

Hold øje med denne side samt Struer Kommunes Facebookside, hvis du vil vide, præcis hvornår Bredgade igen er åben for gennemkørsel til Fjordvejen.  

(20/10/17)

I de seneste uger er rørene fra pumpestationen gravet ud til havnebassinet, ligesom diverse kabler nu er gravet ned. Arbejdet med at sætte fundamentet for de midlertidige stormflodssikringer, der skal dække hullerne mellem de permanente, når stormene virkelig raser, er ligeledes færdiggjort.

Dette betyder, at arbejder i uge 43 påbegynder brolægningsarbejdet til på den fremtidige vej, der kommer til at sno sig over den nye havnefront.

Generelt har arbejdet i den seneste tid været udfordret af vejret, men nu når det værste gravearbejde er overstået og stormflodsmurene er støbt færdige, kan man virkelig fornemme, hvordan den nye havnefront kommer til at tage sig ud.

 

 

(07/09/17)

Støbearbejdet på pumpebygværket er nu færdiggjort, hvorfor de nedsatte spuns nu fjernes, og pumpestationen bliver endeligt etableret.

Ligeledes er afvandingen af det nordlige område i fuld gang, hvorfor støbningen af stormflodsmuren igangsættes i den ende, hvor muren er bredest.

Stormflodsmuren er på sit bredeste punkt 3 meter, og 60 centimeter på det smalleste.

Rammesætterne vil fortsat være en del af det daglige arbejde på byggepladsen i den kommende tid, da det er tid til at banke pæle i til træpromenaden.

 

 

(Tidligere)

På billederne ses rammemaskinen, der har sat spuns ned, og hullet, hvor pumpestationen skal ligge, som er udgravet i juli måned. Der er også kommet et skilt op, der giver et visuelt overblik over projektet og projektets parter.  

Når pumpestationen er færdigetableret, bliver spuns trukket op. Herefter skal området nord for brobuerne afvandes, før entreprenøren kan tage næste skridt i projektet, som er at støbe den stormflodsmur, der skal løbe på sydsiden af Fjordvejen, når denne åbner igen til nytår.

Både pumpestationen og stormflodsmuren kan ses på plantegningen over By+Havn, som du kan finde i boksen til højre sammen med det detaljerede vinderforslag.

 

Baggrund for projekt By+Havn

I Struer har der gennem mange år været et ønske om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen. Det ønske er på vej til at blive opfyldt, for projekt By+Havn er godt i gang med at blive anlagt i samarbejde med Realdania.

Landskabsarkitektfirmaet Schønherr har sammen med entreprenørfirmaet M. J. Eriksson og ingeniørfirmaet Viggo Madsen vundet totalentreprisekonkurrencen om den nye indretning af området. 

I starten af april 2017 tog borgmester Mads Jakobsen første spadestik på anlægsprojektet. Derefter gik anlægsarbejdet i gang, området blev ryddet og belægningen fjernet. 

Projektet består af to hoveddele – dels skal det styrke forbindelsen mellem byen og vandet og åbne havnen med alle dens rekreative muligheder mere op for borgere og besøgende. Det skal styrke bylivet og dermed Struer som attraktiv købstad og havneby. Struers placering gør byen udsat for stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor er en væsentlig del af projektet samtidigt at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse.

Konkret indrettes en række nye byrum. Til sammen skaber de åbne pladser, små oaser, mindre butikker og cafeer samt aktiviteter inde under brobuerne. Desuden skaber et stort kurvet trædæk forbindelsen helt ned til vandet. 

Stormflodssikringen står som en elegant bølge gennem området og skaber rammen for de nye byrum. Den ydre ramme gør, at brobuerne træder uforstyrret frem og får karakter af aktive byrumsmøbler i området - i stedet for som i dag at være en ”tavs”, fysisk barriere mellem byen og vandet.

”Projekt By+Havn vil forstærke de muligheder, Struer har ved at ligge lige i vandkanten. Jeg glæder mig til at se projektet realiseret og tage fat på de muligheder, byen får. Det er virkelig en ære at kunne sætte dette skelsættende projekt i gang,” sagde borgmester Mads Jakobsen om projektet i forbindelse med første spadestik. 

Realdania var også repræsenteret, da projektet blev sat i gang, og projektchef Pelle Lind Bournonville sagde i den anledning:

”Mange købstæder og havnebyer rundt om i Danmark står med nogle af de samme udfordringer som i Struer, når det gælder byudvikling og klimatilpasning. Derfor håber vi, at projektet kan være til inspiration for andre byer og aktører i det byggede miljø, og vi glæder os til at se det færdige resultat af projektet her i Struer”. 

Projekt By+Havn forventes efter planen at være færdigt i foråret 2018.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00