Struer KommuneStruer - Lydens By

Kommunal ungeindsats

Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats. Det betyder, at du kan få hjælp til at komme i uddannelse og job.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én indgang til kommunen. Sammen med dig koordinerer vi aktiviteterne, der skal til, for at du kommer godt videre i uddannelse eller job, når du er færdig i 9. eller 10. klasse.

Den forberedende grunduddannelse from Struer Kommune on Vimeo.

 
Én indgang
Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forælder, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

I Struer Kommune samarbejder vi med UU Nordvestjylland om opgaven. UU er din første kontakt i 8. klasse, og det er også dem, du møder, hvis du senere får brug for hjælp for at komme videre med uddannelse eller i job.
 
Én uddannelsesplan
Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også, at de baggrundsoplysninger og den historik, du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening – og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen
 
Én kontakt
Har du af personlige eller sociale årsager brug for ekstra hjælp, har du allerede fra 8. klasse mulighed for at få en kontaktperson, som giver støtte til for eksempel at fastholde uddannelse eller få struktur på hverdagen. UU Nordvestjylland koordinerer kontaktpersonordningen.
 
KUI har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job. 

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU

Den forberedende grunduddannelse er et tilbud for unge mellem 15 og 24 år, der har brug for at blive afklaret til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde. 

Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan en FGU være rigtig god for dig.

Struer Kommune samarbejder om et fælles FGU, som omfatter fire skoler i henholdsvis Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.
 

Her kan du henvende dig

Kontakt
UU: 96 64 30 40/ uunvj@uunvj.dk
Struer Kommune:
kui@struer.dk
 
Links
UU Nordvest
FGU Holstebro, Lemvig, Struer og Skive
 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00