Struer KommuneStruer - Lydens By
Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

UU Nordvestjylland har vejledningsansvaret for unge i grundskolerne og 10. klasserne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, samt unge op til 25 år der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

Find mere om UU Nordvestjylland, herunder Virksomhedsplan og Kvalitetssikring, ved at benytte linksene:

 

Af §5 i ”Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år” fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal oplyse en plan for vejlednings- og udskolingsindsatsen relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse på kommunens hjemmeside:

Struer Kommune stiller uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever i 8.-10. klasse på folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Alle elever vil gentagne gange møde deres lokale uddannelsesvejleder i undervisningen på skolen.  

Eleverne vil gennem afpassede oplæg og øvelser blive grundigt orienteret om uddannelsesparathed, uddannelsesveje og karrierelæring, valg af ungdomsuddannelse, herunder uddannelsessystemets opbygning og muligheder samt arbejdsmarkedets indretning og fremtidige kompetencebehov.  Alle elever i 8. klasse deltager i introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne og får mulighed for frivillig brobygning i 9. klasse. Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejleder deltager endvidere på forældremøder og kan deltage i skole/hjem-samtaler efter ønske fra elev, forældre, skole eller uddannelsesvejleder. Alle elever og forældre kan tage kontakt til uddannelsesvejleder og få individuel vejledning om uddannelsesparathed, uddannelsesplan, adgangskrav og tilmelding til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsesvejledningen har sammen med skolens indsats særlig fokus på elever, der endnu ikke har opnået uddannelsesparathed til ønsket uddannelse eller som endnu ikke er afklaret til at foretage valg af ungdomsuddannelse.

Vejlednings- og skoleindsatsen i Struer Kommune sker i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og det omkringliggende samfund, således at vejlednings- og undervisningsaktiviteter kan kædes sammen og integreres i skoleundervisningens fag og emner.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00