Spørgsmål og svar

Her vil du finde svar på dine spørgsmål vedrørende nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Send sikker mail til kommunen