Veje offentliggjort i 2023

Hermed offentliggøres, med henvisning til Lov om Offentlige veje - Lov nr. 1520 af 27/12/2014 §§ 15, 124 og 125, hvilke veje Struer Kommune påtænker at omklassificere til private fællesveje i 2027.

Beslutningen om omklassificering af hver enkelt vej kan tidligst træffes 4 år efter offentliggørelsen.


Forinden skal der udarbejdes tilstandsrapporter, som skal sendes til de berørte grundejere i 8 ugers
partshøring sammen med beslutningen om at omklassificere.


De pågældende vejstrækninger, er offentliggjort d. 28. marts 2023 ved godkendelse i Struer Byråd.


Orienteringsbreve er blevet sendt ud til hver enkelt grundejer i løbet af 2023 samt starten af 2024.

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Send sikker mail til kommunen