Offentliggørelser

Her kan du se hvilke veje der er politisk vedtaget nedklassificeringsproces for.

Central Vejfortegnelse - kort

(CVF) - viser vejstatus for landets veje på et kort.

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Send sikker mail til kommunen