Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Omsorgstandpleje

Hvad er Omsorgstandpleje?

Kommunen skal tilbyde omsorgstandpleje.

Det vil sige:

  • Regelmæssige undersøgelser af tænder og / eller proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Målet er at sikre god tyggeevne, undgå smerter og derigennem fremme sundhed og trivsel.

Hvem er omfattet af tilbuddet?

Omsorgstandpleje tilbydes personer, der kun vanskeligt kan benytte det eksisterende tandplejetilbud

  • Tilbud gives, efter visitation, til personer i plejeboliger, ældreboliger eller eget hjem, der med hensyn til hjælpeforanstaltninger er at sidestille med plejehjemsbeboere
  • Udviklingshæmmede og sindslidende vil også kunne tilbydes omsorgstandpleje, hvis de ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at benytte det eksisterende tandplejetilbud, overvejende på grund af nedsat egenomsorg
  • Plejehjemsbeboere tilbydes automatisk omsorgstandpleje

Hvad koster omsorgstandpleje?

Omsorgstandplejen koster 530 kr. årligt pr. 1.1.2019.

Beløbet trækkes over PBS månedligt med 1/12 del

Visitation til omsorgstandpleje

For alle andre end plejehjemsbeboere kan tilbud om omsorgstandpleje gives på baggrund af en visitation.

Visitationen sker jf. servicelovens §71 og 73 efter en individuel, konkret vurdering.

Vurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Visitationen er rettet mod de, som er ude af stand til at overkomme/overskue og/eller tage initiativ til at klare egne fornødenheder. Det er personer, der er afhængig af fuldstændig hjælp og guidning fra andre.

Visitation sker efter, at sundhedsfagligt personale der kender borgeren, har udfyldt skema ang. ønsket tilmelding til tandplejen. Skemaet findes på Nexus. For sundhedsfagligt personale der ikke har adgang til Nexus findes et skema på KOM-IN samt på www.struer.omsorgstandpleje.org

Omsorgstandpleje – Ja tak

Når man er visiteret til et tilbud, er man tilmeldt Den Kommunale Tandpleje, som organiserer og udfører omsorgstandplejen i Struer Kommune.

Den enkelte kan vælge at modtage tilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker, som kommunen har indgået aftale med.

Undersøgelser foregår oftest på plejehjemmet/plejecentret eller i boligen, mens behandlinger oftest foregår på klinikken.

På klinikken lever hygiejne op til gældende lovgivning, og der findes desuden en loftslift.

Borgeren kan transporteres med Flex-taxa med handicapkørsel. Dette står borgeren selv for.

De borgere, der tilhører gruppen af udviklingshæmmede, sindslidende m. fl., kan i visse tilfælde viderehenvises til Den Regionale specialtandpleje i Region Midtjylland.

Her kan du henvende dig

Den Kommunale Tandpleje
Centralklinikken
Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer
T: 9684 8550.
E: tandplejen@struer.dk
H: www.bevar-smilet.dk

 

Center for Tandregulering Nordvestjylland
Ved Fjorden 2B
7600 Struer
T: 9684 0505
E: mail@ctn.dk
H: www.ctn.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00