Uddannelse og beskæftigelse

Få et overblik over hvilke uddannelses- og beskæftigelsestilbud, der findes til borgere med handicap i Struer Kommune.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til dig, som har et handicap, der gør, at du ikke kan fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Du skal være under folkepensionsalderen, ikke være i stand til at opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og ikke være i stand til at bruge andre tilbud fra arbejdsmarkedsområdet med støtte/mentor.

Du har ingen eller et minimum af erhvervsevne.

Du kan i forbindelse med den beskyttede beskæftigelse blive udstationeret på virksomheder eller komme i arbejde på VIA NOVA.

VIA NOVA er Struer Kommunes eget tilbud. På VIA NOVA har vi ambitionen om at skabe en arbejdsplads med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab.

På VIA NOVA er der beskæftigelsesmuligheder indenfor træ, plast, skrædderi, kantine, strandrensning, det grønne område og rengøring. 

Aktivitetstilbud

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Hvis du er ung udviklingshæmmet eller har særlige behov, så har du mulighed for at få en STU – Særlig tilrettelagt uddannelse.

Målet er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til en videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod dig som ung, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på ordinære vilkår med eventuel socialpædagogisk bistand. Du kan modtage et tilbud om ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

Der kan være stor forskel på unge, som får tilbudt en STU – både i funktionsnedsættelse, udgangspunkt og i behov.

Struer Kommune har selv to STU-tilbud:

STUdie ved Fjorden ligger på Trudsøvej 3-5 i Struer. Målgruppen er unge udviklingshæmmede med en lav intelligens. De unge vil typisk aldersmæssigt ligger væsentlig under den levede alder, idet deres mentale alder oftest vil være fra 6 år til under 12 år.

De unge har et hjælpe- og støttebehov på mange funktionsområder, og de er afhængige af daglig støtte fra vejleder/kontaktperson i forhold til praktiske, personlige og sociale udfordringer.

 

STU VITA ligger på Fjordvejen 28 i Bremdal. STU VITA ligger i tilknytning til botilbuddet Fønixgården og VITA Dagtilbud.

Lokalerne er indrettet, så de matcher de unges behov for individuel undervisning.

Målgruppen er unge udviklingshæmmede i alderen 16 år til 27 år med væsentlig nedsat funktionsevne med behov for hjælp/ kompensation på alle funktionsområder.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet dig, der som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For kompenserende specialundervisning skal du henvende dig til en socialkonsulent i Unge- og Voksenrådgivning, Handicap, Social og Psykiatri.

Senest opdateret 02-05-2024
Kontakt

Handicap, Social & Psykiatri

T: 96 84 83 33

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)