Struer KommuneStruer - Lydens By
Underretning - børn og unge

Du har som borger pligt til at underrette Struer kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for et eller flere af følgende:

  • vanrøgt
  • vold
  • nedværdigende behandling
  • seksuelle overgreb
  • barnet lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges sundhed eller udvikling.
  • at barnet med sin adfærd signalerer, at det kan have behov for støtte

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, som giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Alle underretninger sendt til Struer Kommune gennem nedenstående link, vil af vores modtagelse blive vurderet indenfor 24 timer, hvor der eventuelt træffes afgørelse om en indsats.

Efterfølgende tager vi kontakt til den familie, som bekymringen vedrører. Hvis vi efter kontakt til familien skønner, at barnet eller den unge kan have behov for støtte, indhenter vi yderligere oplysninger fra f.eks. læge, skole eller daginstitution og iværksætter en grundig undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens § 50.

Du får som underretter en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse indenfor 6 dage.

Anonyme underretninger
Anonyme underretninger - dvs. at Modtagelsen ikke kender navnet på den person, som underretter - modtages og behandles på lige vilkår som enhver anden underretning. Dette gælder uanset om der er tale om en skriftlig eller telefonisk underretning.

Hvis du ønsker at være anonym, må du ikke oplyse hverken navn eller adresse i din henvendelse.

Særlig underretningspligt
Fagpersoner har en særlig udvidet underretningspligt. Fagpersoner omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Lovstof
Familierådgivningens arbejde tager udgangspunkt i Lov om Social Service. Underretningspligten er beskrevet i Lov om Social Service § 153 og § 154 samt i underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336 af 30/11 2007).

Andre relevante oplysninger
Hvis du ønsker at vide mere om udsatte børn og unge, er der megen litteratur om begrebet, som bl.a. kan findes på følgende hjemmesider:

Link til underretning
Hvis du ønsker at sende en underretning til Struer Kommune, kan du gøre det via dette link:

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
9684 8555
E-mail: boernefam@struer.dk

Centerchef

Tine Hammer

Leder af Familierådgivningen

Jens Birkmose

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00