Struer KommuneStruer - Lydens By
Tale-hørevanskeligheder

PPR's tale- og hørekonsulenter tilbyder konsultativ bistand til skoler- og dagtilbud. Her kan fagligt personale modtage sparring, råd og vejledning omkring børns sproglige udvikling og specifikke sproglige vanskeligheder. Det kan f.eks. være udtalevanskeligheder, stammen eller udfordringer med sprogforståelsen.

Indenfor det konsultative tilbyder vi også kortere test, skriv om test og observationer samt opklarende undervisningsforløb, som løber over få gange. 

Når det vurderes relevant kan der laves indstilling til en sproglig udredning med henblik på en bredere forståelse for barnets forudsætninger. I en sådan vil der gøres brug af et mere omfattende og grundigere testbatteri.   

Vi samarbejder tæt med andre afdelinger i Børn og Familie med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. 

Hvis du som forælder oplever behov for sparring omkring dit barns trivsel og udvikling, skal du henvende dig i barnets skole eller dagtilbud, og så kan de indkalde til netværksmøde eventuelt med deltagelse af PPR. 

Går dit barn (0-6 år) ikke i dagtilbud kan du rette henvendelse til Børn og Familie, som vil hjælpe med kontakten til tale- og hørekonsulenten. 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
9684 8555
E-mail: boernefam@struer.dk

Centerchef

Tine Hammer

Leder af PPR

Pernille Skov

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00