Struer KommuneStruer - Lydens By
Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)

Når børn har brug for særlig støtte eller har særlige udfordringer i skole eller dagtilbud kan dette beskrives i en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Skolen/dagtilbudet laver i samarbejde med forældre og PPR en indstilling med henblik på at få lavet en PPV. Det er en vurdering af barnets udfordringer, potentiale eller behov. Den skal altid indeholde anbefalinger af, hvordan barnets netværk kommer videre i arbejdet med barnet efterfølgende.

Før der laves en PPV, vil der altid være et konsultativt forløb, hvor der arbejdes med fokus på barnets omgivelser eksempelvis pædagogik, aktiviteter og rummets indretning. Der kan foretages observationer, som danner grundlag for råd og vejledning af det professionelle personale omkring barnet. En PPV belyser primært barnets udfordringer og potentiale, mens anbefalingerne kan være rettet mod både barnet og miljøet omkring barnet. 

Når tale- og hørekonsulenten, den pædagogiske konsulent, psykologen eller ergoterapeuten fra PPR har foretaget en undersøgelse, udarbejdes en rapport (PPV). Det sker for at beskrive det enkelte barn, så barnet får den hjælp, det har brug for og bliver støttet i sin udvikling.

På baggrund af en PPV kan skole eller dagtilbud indstille til, at barnet får et andet tilbud, hvis barnet vurderes at have brug for mere støtte end det, der kan tilbydes i det eksisterende tilbud. Indstillingen behandles af et visitationsudvalg.

Der kan også på baggrund af PPV'en henvises til børne- og ungdomspsykiatrien for en yderligere udredning og beskrivelse af eventuelle diagnoser. 

PPV'en skal indeholde følgende: 

  • En belysning af barnets kompetencer. 
  • En vurdering af, om der bør iværksættes specialpædagogisk bistand. Specialpædagogisk bistand betyder for skolebørn, at barnet har et støttebehov over 9 timer pr. uge (svarende til 12 lektioner pr. uge). Eller om barnets behov kan tilgodeses indenfor rammerne af et alment tilbud. 
  • Såfremt PPV'en peger på behov for specialpædagogisk bistand, skal der af PPV'en fremgå forslag til bistandens form og indhold. 
  • Hvis forældrene er uenig i vurderingen af barnet skal dette fremgå af PPV'en.  

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
9684 8555
E-mail: boernefam@struer.dk

Centerchef

Tine Hammer

Leder af PPR

Pernille Skov

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00