Struer KommuneStruer - Lydens By
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en tværfaglig enhed under Børn og Familie bestående af følgende faggrupper: Autismekonsulent, ergoterapeuter, psykologer, pædagogiske konsulenter og tale/hørekonsulenter.

PPRs målgruppe er børn i alderen 0-18 år.

Alle skoler og dagtilbud har tilknyttet et fast team af PPR-medarbejdere. 

Hvis du som forælder oplever behov for råd og vejledning omkring dit barns trivsel og udvikling, bør du henvende dig til barnets skole eller dagtilbud. Dagtilbud og skole kan derefter hjælpe med en eventuel kontakt til PPR. Er dit barn ikke i et dagtilbud, kan du rette henvendelse direkte til PPR. 

Når det i samarbejde mellem skole, hjem og PPR vurderes relevant, kan der foretages en pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på en bredere forståelse af barnets forudsætninger og behov. 

PPR samarbejder med de øvrige afdelinger i Børn og Familie med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børn og Familie. 

Du kan læse mere på borger.dk's sider om specialundervisning

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
9684 8555
E-mail: boernefam@struer.dk

Centerchef

Tine Hammer

Leder af PPR

Pernille Skov

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00