Struer KommuneStruer - Lydens By
Lærkehuset

Lærkehuset er et daghjem til borgere med demenssygdom.

For at komme i Lærkehuset skal borgeren være udredt eller i gang med udredning af demenssygdommen. Visitation til Lærkehuset bevilges af demenskosulenterne.

Efter aftale med demenskonsulenterne kan der bevilges kørselsordning til og fra Lærkehuset (egen betaling)

Kaffe / middagsmad kan købes i Lærkehuset (dagspris)

Formål

Formål med daghjemmet er at give hjemmeboende borgere med demens et særligt tilbud, hvor vi med borgeren i centrum forsøger at skabe en tryg og meningsfuld hverdag.

I Lærkehuset er der faste rammer, et overskueligt og anerkendende miljø, beskæftigelse, samvær og nærvær, hygge, aktiviterer, sang og musik og spil.

Der er fast personale tilknyttet Lærkehuset. Personalets opgave er at stimulere borgere med demens og være opmæksom på betydningen af et aktivt og sundt liv og bruge borgerens ressourcer med fokus på rehabilitering.

Lærkehuset er medvirkende til at give de pårørende støtte og aflastning i hverdagen.

Ved at borgere med demens kommer i Lærkehuset, kan det have den positive virkning, at borgeren kan forblive længere tid i eget hjem.

Pårørende er meget velkommen i Lærkehuset.

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Lærkehuset
Voldgade 14
7600 Struer
T: 9684 8733 / 9684 8734.

Åbningstider

Mandage og onsdage kl. 9.00 – 16.00
Tirsdage, torsdage og fredage kl. 9.00 – 15.00

Antal pladser

I Lærkehuset er der 18 daghjemspladser.

Visitation

Visitation til daghjemmet Lærkehuset er via demenskonsulenterne:

Træffes bedst mellem kl. 8.00 – 9.00 samt kl. 12.00 – 13.00.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00