Struer KommuneStruer - Lydens By

Støtte- og kontaktpersonordning for socialt udsatte

Formålet er at støtte personer via opsøgende forebyggende indsats og få kontakt med og støtte målgrupperne isolerede sindslidende og socialt udsatte misbrugere og hjemløse personer til at få en kontakt til omverdenen og normalisere denne kontakt.

Det er et kriterie at personen ikke har modtaget støtte tidligere, ikke kan fastholdes i andre tilbud, ville have gavn af mere støtte men ikke i den nuværende situation magter eller ønsker at modtage den

Støtten er frivillig og uden visitation. Borger, pårørende, sagsbehandlere mv. kan uden forudgående visitation rette henvendelse til afdelingen handicap, sociale og psykiatri når der er mistanke om borgere som mistrives, er isoleret og hvor det skønnes at borgeren ikke selv magter at opsøge hjælpen. Sagen behandles og det vurderes om der skal ske en akut indsats i så fald sættes støtten i gang samme dag.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri på telefonnr.: 9684 8333

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00