Struer KommuneStruer - Lydens By

Kørsel til fritidsformål

Handicapkørsel, er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Kommunen foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål, besøg, indkøb, kulturelle aktiviteter og visse former for behandling (fx fysioterapi og tandlæge).

Kørselsordningen kan også anvendes til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning.

Kontakt borgerservice for nærmere information eller find informationer vedrørende dette på Struer kommunes hjemmeside.

Der er brugerbetaling ved handicapkørsel: 3 kr. pr. km. (dog min. 30 kr. pr. tur).

Kørslen er fra gadedør til gadedør.

Bevillingen indeholder 104 kørsler årligt.

 

Ansøgning om individuel handicapkørsel / kørsel til fritidsformål

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Sundhed og Omsorg
Ældre- og Handicapservice
Peter Bangs Vej 15
E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Kristina Fleng Madsen
T: 9684 8317

Telefontid:
Mellem kl. 8-9 og 12-13

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00