Struer KommuneStruer - Lydens By
Pårørendegrupper - Demente

Hvad er en pårørendegruppe?

Pårørende til demensramte, kan være ægtefæller, børn, svigerbør, børnebørn eller en nærtstående ven. I gruppen møder man andre, der står i samme situation, og det er muligt at udveksle tanker, følelser og handlemuligheder,
Der er fokus på rådgivning og støtte til de pårørende.

Formål: at du som pårørende tilegner dig ”værktøjer” til at håndtere din tilværelse, som pårørende til en demensramt.

Mål:

  • at have fokus på dig som pårørende 
  • at du får øget viden om demenssygdommen, og er mere forberedt på nye sygdomsfaser
  • at du bliver følelsesmæssig aflastet
  • at du får et frirum i samværet med ligestillede
  • at du får mulighed for støtte til selv at nå frem til løsningsmuligheder
  • at du får fokus på de ændrede roller, der kan opstå i familien

Samværet i gruppen:

  • der laves ”spilleregler” for samværet i gruppen. 
  • alle har tavshedspligt
  • alle har et medansvar for at gruppen fungerer
  • deltagerne blive ikke registreret

Møder:

Der afholdes møder 1 gang om måneden af 2 timers varighed.

Der vil altid være 1 – 2 personer med erfaring indenfor demensområdet, de vil være ansvarlige for møderne og sørge for kaffen.

Sted: Cafe Kilen, Voldgade 14 A, 7600 Struer.

Pjece

Kontaktperson

Demenskonsultenterne træffes bedst mellem kl. 8.00 – 9.00 mandag til fredag.

Inga Primdahl, tlf. 5123 8510

Gitte Kjærgaard, tlf.6136 1641

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Café Kilen
Voldgade 14A
7600 Struer

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Demenskonsulenterne:
T: 5123 8510 / 6136 1641

Funktionsleder

Karin Thøgersen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00