Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Øvrige hjælpemidler

Der ydes hjælp til både børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler kan være:

  • Genbrugshjælpemidler, som f.eks. kørestol, rollator, toiletstol og ramper.
  • Forbrugsgoder, som f.eks. el-køretøjer

Genbrugshjælpemidler

Udgifter i forbindelse med almindelig vedligehold afholdes af borger selv, f.eks. udskiftning af dæk og slanger samt stramning af skruer.

Der ydes støtte til udskiftning af batterier til el-kørestole, udskiftning af batterier, som ikke kan købes i almindelig handel eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøger.

Der ydes støtte til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning.

Forbrugsgoder

Der kan kun ydes hjælp til et forbrugsgode, hvis prisen overstiger 500 kr. i indkøb. Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt.

Udgifter til hjælpemidler, der ikke er bevilget af Struer Kommune refunderes ikke.

Særligt for synshjælpemidler

Synshjælpemidler, både specialoptiske og udlånte synshjælpemidler, som f.eks. lupper, daisyafspillere, CCTV-anlæg og lignende skal du henvende dig til:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Ansøgningsskema

Ansøgning - Borger.dk

Befordringsgodtgørelse til afprøvning af hjælpemidler

Pjecer

 

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Myndighed
Voldgade 14C
7600 Struer

E: sundhed-omsorg@struer.dk.

Telefontid hverdage:
kl. 08:00 - 09:00 og
kl. 12:00 - 13:00

Ergoterapeuterne:
T: 9684 8361
T: 9684 8362
T: 9684 8364
T: 9684 8354
T: 9684 8339
T: 9684 8312

Funktionsleder

Kristina Fleng Madsen
T: 9684 8317

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00