Struer KommuneStruer - Lydens By
Boligændringer

Som borger med varig funktionsnedsættelse kan du få behov for at få foretaget ændringer af din bolig, så den bliver mere egnet i hverdagen.

Hvad er en boligændring

Borgere eller forældre til børn med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for nødvendige boligændringer. Kommunen yder hjælp til boligændringer i dit hjem og ydes uanset boligtype. Det kan være alt fra små til store ændringer:
 
        • Mindre ændringer. Fx ændring af dørbredder eller opsætning af trappelift
        • Store ændringer af dit hjem. Fx til- og ombygninger af badeværelse eller køkken.

Vær opmærksom på, at hjælpen vedrører mur- og nagelfaste genstande, dvs. genstande, der "sidder fast" i vægge, mure, træværk osv. på den ene eller den anden måde. Boligændringer kaldes også boligindretning og bevilges efter § 116 i serviceloven.

Hvad er kriterierne for en bevilling

For at få kommunens hjælp til ændring af din bolig, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal ændringen gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Boligændringen skal være direkte forbundet med din nedsatte funktionsevne. Du kan ikke få støtte på baggrund af, at den nuværende indretning er uhensigtsmæssig. Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, yder kommunen heller ikke støtte.

Ansøgningsskema

Ansøgning - Borger.dk

Pjece

Lovgivning

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Sundhed og Omsorg
Ældre- og Handicapservice
Peter Bangs Vej 15, Struer
T: 9684 8420

Telefontid hverdage:
kl. 08:00 - 09:00 og
kl. 12:00 - 13:00

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Kristina Fleng Madsen
T: 9684 8317

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00