Struer KommuneStruer - Lydens By
Psykiatriskolen

Siden 1. januar 2008 har Struer Kommune haft en lokal psykiatriskole dels for at sikre, at vi lever op til den kommunale forpligtelse vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme på psykiatriområdet, men også for at nedbryde tabuer og skabe synlighed om psykisk sygdom.   

Skolen har ansvaret for at løse den primære kommunale opgave på psykiatriområdet vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, herunder varetage den overvejende del af oplysnings – og formidlingsarbejdet, den faglige undervisning samt familie- og pårørendearbejdet. Det er Skolens hovedopgave at bidrage til synlighed og bevidsthed i forhold til psykisk syges forhold og således fungere som en slags ”brobygning” mellem Psykiatrien og almenbefolkningen i Struer Kommune.

Der lægges op til et tæt samarbejde med Region Midtjyllands PsykiatriskoleVest, behandlingspsykiatrien fra Regionshospitalet i Holstebro, Psykiatrifonden samt Regionens kommuner.

Psykiatriskolen – formidling og forebyggelse
Psykiatriskolen – formidling og forebyggelse

Hvad går projektet ud på?
Psykiatriskolens hovedopgave er at bidrage til synlighed og bevidsthed i forhold til psykisk syges forhold og fungere som en slags ”brobygning” mellem psykiatrien og almenbefolkningen i Struer Kommune. Dette gør vi gennem tilbud om pårørendesamtaler og seminar for pårørende, åbne foredrag, temadage og aktiviteter på torvet i Struer om psykisk sygdom.

Hvem står bag projektet?
Projektet er forankret i Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune. 

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
I psykiatriskolens bestyrelse sidder to borgere med psykisk sårbarhed, en repræsentant fra Struer-afdelingen af Bedre Psykiatri, to repræsentanter fra TROIA – Center for psykiatri og rehabilitering, to repræsentanter fra Myndighed i Handicap, social og psykiatri, og en repræsentant fra byrådet. 
Derudover er der et tæt samarbejde med Psykinfo i Region Midtjylland. 

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Gennem oplysnings- og formidlingsaktiviteter omkring psykisk sygdom, som forhåbentlig er medvirkende til at psykisk syge får et bedre liv.  

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
For at stifte bekendtskab med Psykiatriskolens arbejde og aktiviteter og blive inspireret til selv at bidrage til forståelsen af psykisk sygdom og psykisk syges liv.

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00