Struer KommuneStruer - Lydens By

Særligt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov (STU)

- STUdie ved fjorden

Formålet med ungdomsuddannelsen (STU) er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til en videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på ordinære vilkår endog med socialpædagogisk bistand. Unge kan modtage et tilbud om ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

Målgruppen har et forskelligt udgangspunkt og forskelligt behov. Variationen i problemfelterne og den enkeltes behov er meget forskellig.

Visitation og tildeling

Ansøgningen behandles i afdelingen Handicap, Social og Psykiatri. I specialteamet sker der en afklaring af om borgeren er omfattet af målgruppen samt afklaring af omfanget af forløbet. Herefter udarbejdes der en indstilling til visitationsudvalget, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til det konkrete tilbud.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri på telefonnr.: 9684 8333

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00