Struer KommuneStruer - Lydens By

Ledsagerordning for voksne med handicap

Der kan ydes 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

Modtagerne kan opspare timer for en periode på 6 måneder. Kommunen har retningslinier herfor.

Hvis du har fået tildelt ledsagerordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Der kan ikke ydes ledsagelse til personer der har personlig hjælpeordning. Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Ledsagerordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller sociale årsager.

Der kan ydes ledsagelse uanset boform hvis personen opfylder betingelserne.

Modtagerne har ret til selv at vælge sin ledsager.

Ledsagerordningen kan ikke fungere som en erstatning for socialpædagogisk hjælp eller anden form for hjælp.

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Ledsageordning (Ansøg om ledsagerordning)

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00