Struer KommuneStruer - Lydens By

Kontaktperson for døvblinde

Formålet med tilbuddet er at medvirke til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt på trods af døvblindheden, og at give den døvblinde mulighed for at deltage i aktiviteter, blandt andet for at undgå eller bryde isolation.

Tilbuddet gives til borgere, der er funktionelt døvblinde. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer som er angivet med et samlet funktionsniveau på skala 3 – 4.

Visitation og tildeling

Ansøgningen behandles i afdelingen Handicap, Social og Psykiatri. I specialteamet sker der en afklaring af om borgeren er omfattet af målgruppen samt afklaring af omfanget af forløbet. Herefter udarbejdes der en indstilling til visitationsudvalget, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til det konkrete tilbud.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri på telefonnr.: 9684 8333

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00