Struer KommuneStruer - Lydens By
Beskyttet beskæftigelse (VIA NOVA)

Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til folk med et handicap, som har betydning for at man ikke kan fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Målgruppen er personer under folkepensionsalderen, som ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og som ikke kan anvende andre tilbud fra arbejdsmarkedsområdet med støtte/mentor.

Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbuddet, at personen har et ingen eller et minimum af erhvervsevne.

Tilbuddet kan tilrettelægges som udstationering på virksomheder eller beskæftigelse på VIA NOVA, som er et kommunalt tilbud med ambition om at skabe et beskæftigelsesområde med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer og etablere et miljø, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab.

Visitation og tildeling

Ansøgning om beskyttet beskæftigelse behandles i afdelingen Handicap, Social og Psykiatri. I specialteamet sker der en afklaring af om borgeren er omfattet af målgruppen samt afklaring af omfanget af forløbet. Herefter udarbejdes der en indstilling til visitationsudvalget, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til det konkrete tilbud.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri på telefonnr.: 9684 8333

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00