Struer KommuneStruer - Lydens By

Klagevejledning - Handicap, social og psykiatri

Der kan altid klages over en afgørelse med undtagelse i forhold til paragraffer SEL §§ 82, A, B, C og D. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indgives mundtligt eller ved skriftlig henvendelse til Handicap, social og psykiatri, Østergade 13-15, 7600 Struer. Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresender myndighedsafdelingen klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen, Aalborg. 

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri på telefonnr.: 9684 8333

Serviceniveaubeskrivelse

Struer Kommunes serviceniveaubeskrivelser har til formål at give borgere og ansatte klar infor-mation om kommunens indsats over for handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte voksne. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer på området og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området.

Hent serviceniveaubeskrivelsen her

Rammeaftale 2021-22 for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats

Her kan du orientere dig i rammeaftalen for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats.

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00