Struer KommuneStruer - Lydens By

Forebyggende social indsats - Sammen spotter vi vejen til forandring

Er du over 18 år og har du barrierer i form af fysisk, psykisk eller social nedsat funktion så kan vi tilbyde at hjælpe dig gennem nye forbyggende indsatser hvor vi sammen spotter vejen til forandring.  Formålet med den tidlige og den forebyggende indsats er at hjælpe dig til at leve et aktivt og indholdsrigt liv og hvor målet kan være selvforsørgelse hel eller delvis. Du vil få størst muligt ansvar og indflydelse under forløbet og tilrettelæggelse af støtten foregår i tæt dialog og mellem dig og en professionel vejleder. Det er afgørende at du oplever at den indsats du modtager, er sammenhængende og helhedsorienteret. Du er selv aktiv aktør i processen og sammen får du og din vejleder skabt et tydeligt billede af hvilken vej der virker for dig og hvordan vi kan medvirke til at facilitere processen.     

Vi tror på:

  • At dine egne ønsker, drømme og motivation til forandring- er nøglen til forandring
  • At du ønsker at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv uden afhængighed af andre.
  • At du får øje på det du kan- i stedet for det du ikke kan – og begynder at ”blomstrer” og får mod til at tage ansvar, og lyst til at være aktiv i dit eget liv

 

Når du deltager i en tidlig, forebyggende indsats skal du arbejde med:

  • De ressourcer, som du har
  • Dialog og samarbejde med dit netværk
  • Teknologier, som kan hjælpe dig i din hverdag
  • Aktiviteter i dit nærområde, som kan være med til at give dig en meningsfuld hverdag
  • Overholde aftaler

 

Hvilken form for hjælp kan du få

Støtten ydes efter en individuel og konkret vurdering af dit funktionsniveau. Der tages udgangspunkt i det, du efterspørger, dine drømme og dine behov og ikke din historik, eller hvad andre mener, du har behov for.

Et træningsforløb kan enten foregå i grupper eller individuelt helt afhængigt at dit behov, muligheder og ønsker til forandring. Et individuelt forløb kan max vare 6 måneder og et gruppeforløb typisk i 3 måneder. Begge forløb kan kombineres og dermed foregå over en længere periode.

Hvis du ikke tidligere har modtaget støtte så vil du typisk starte med en afklarende samtale hvor vi sammen med dig ser på dine udfordringer og dine mestringsevner. Det er også her, vi bliver afklaret på hvilke forløb der kan hjælpe dig.  

Når du gennem et konkret forløb har fået redskaber til at forstå sig selv og den verden og omgivelser du er en del af, så vil mange af de forhindringer der før skabte din mistrivsel ændre sig og du vil kunne mestre bedre fordi du har fået nye redskaber til hvordan du kan hjælpe dig selv.

Trænings tilbuddene kan bestå af: Individuelle samtaler, gruppetræning, virtuel støtte, ledsagelse, mestringsforløb, psykoedukation og meget andet. Programmet tilrettelægges med udgangspunkt i dit behov.   

Indsatserne varetages af kompetente medarbejder med forskellig faglig baggrund som fx, ergoterapeuter, pædagoger, Socialrådgiver og sygeplejersker, psykoterapeut. Vigtigst af alt så er medarbejderne særligt uddannede til at tage udgangspunkt i dit behov  og hvor der løbende arbejdes med konkrete pejlemærker og udviklingsmål i et udviklende og lærende miljø mellem dig og vejledere/ terapeut, hvor opgaven, målsætninger, og ansvar er et fælles anliggende og som skal være præget af en åben - og dialogbaseret tilgang, og hvor der løbende opdages nye veje til bedre mestring.

 

Dine klagemuligheder

Du har ikke mulighed for at klage over afgørelser om denne form for hjælp, som tilbydes efter §82a og §82b i Lov om Social Service.

Hvis du er uenig i afgørelsen eller hvis du stadig oplever, at du har behov for hjælp, så kan du henvende dig i Handicap, social og Psykiatri Østergade 11 – 15 tlf. 96848333, her vil vi kunne vejlede dig om dine muligheder.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for denne kvalitetsstandard er §82a og §82b i Lov om Social Service:

Mestring og forebyggelse

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
9684 8333
E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00