Struer KommuneStruer - Lydens By
Døende og dødsfald

Struer Kommune har forskellige tilbud til døende. Dem kan du læse om her på siderne.

Du kan også orientere dig om, hvad der skal ske, når døden indtræffer.

Pasning af døende i eget hjem

Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag)

Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.
 

Palliation

Den palliative indsats er et tilbud til alle patienter med livstruende sygdom, når de får behov for palliativ indsats, uanset hvor i sygdomsforløbet de befinder sig og uanset, hvilken livstruende sygdom, det er.

Tilbuddet gælder blandt andet borgere med kræft, hjerte- og lungesygdomme, aids og neurologiske sygdomme som fx dissemineret sklerose, ALS og demens.

I den palliative indsats er det en forudsætning at indsatsen ydes med faglig dygtighed, koordination af og kontinuitet i behandling, pleje og støtte i sygdomsforløbet samt information og kommunikation, som tilgodeser såvel patientens som de pårørendes behov.

I Struer Kommune arbejder sygeplejen målrettet med at udvikle og sikre kvaliteten af de sygeplejefaglige indsatser. Den palliative indsats er en af sygeplejens kerneområder.
Sammen med den praktiserende læge ydes basal palliativ indsats.

Den palliative indsats:

  • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • integrerer omsorgens fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle aspekter
  • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos borgeren og deres familier, inklusiv støtte i sorgen om nødvendigt
  • har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
  • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, der er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

Pjece

Terminaltilskud

Hvis du som borger er alvorligt syg og din prognose er kort levetid, kan der ydes tilskud til alt lægeordineret medicin. Det er kun læger, der kan søge om terminaltilskud efter Sundhedslovens § 148.

Terminaltilskud ydes 4 dage før ansøgningen modtages i Sundhedsstyrelsen og borger får direkte besked fra Sundhedsstyrelsen.

Når der forelægger en terminalerklæring kan borger søge om bevilling af tilskud til særlige personlige hjælpemidler (hudplejemidler, bleer osv.) efter Servicelovens § 122.

Terminalbevilling søges via Sygeplejeklinikken.
 

Mere information

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Sundhed og Omsorg
Ældre- og Handicapservice
Peter Bangs Vej 15, Struer
T: 9684 8420

Telefontid hverdage:
kl. 08.00 - 09.00 og
kl. 12.00 - 13.00

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Kristina Fleng Madsen
Tlf. 9684 8317

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00