Struer KommuneStruer - Lydens By
Kontakt

Personlig og telefonisk henvendelse 

Borgerservice - 96 84 84 93

Har du spørgsmål til pas, NemID, sygesikring, lægevalg, kørsel, kørekort, folkeregister, børnepasning m.m. 

Ydelser - 96 84 82 99

Skal du ansøge om eller har du spørgsmål til ydelserne Kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksløn, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelser, revalideringsydelser mv.  

Jobcenter Struer - 96 84 83 83

Er du blevet ledig eller skal du i kontakt med Jobcenteret vedr din sag om. fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, revalidering, hjælp til jobsøgning, jobformidling, tilmelding ved ledighed, kontakt til jobrådgiver mv. . 

Plan og Miljø - 96 84 84 01

Kontakt Plan og Miljø hvis du har spørgsmål til lokalplaner eller du vil søge tilladelser vedr. natur, miljø, byggeri, dambrug, landbrug, spildevand, jordvarme, BBR, bekæmpelse af rotter og skadedyr osv. 

Teknisk Drift og Anlæg - 96 84 84 82

Vil du give os et praj om manglende snerydning, glatføre eller andet vedligehold omkring fortove, veje, offentlige områder og udearealer som fx parker, strande, toiletter, bænke, skraldespande, skilte, naboskel, hegn, rendestensriste? Eller har du spørgsmål til kommunale anlægsprojekter eller vedligeholdelsen af kommunale bygninger. 

Kultur, Fritid og Lokalområder - 96 84 85 22

Er du med i en forening og skal du have hjælp til tilskudsregler, puljer eller brugen af faciliteter og lokaler. Eller vil du høre mere om kommunens kulturtilbud eller kunstudvalget? Måske du bare gerne vil have hjælp og vejledning til at finde den helt rette fritidsaktivitet uanset om du er barn, ung eller ældre? 

Sundhed og Omsorg - Ældre og handicapservice 96 84 84 20 

Visitation og bevilling af hjælpemidler, boligændringer, plejehjemsplads, plejebolig, tilbud til demente, hjemmepleje, personlig hjælp, madservice.

Handicap, Social og Psykiatri - 96 84 83 33

Vil du i kontakt med området, der hjælper socialt udsatte, hjemløse, kriseramte og borgere med psykiske sygdomme og hjerneskader? Det kan være omkring bolig, hjemmevejledning, hjælperordninger, misbrugsbehandling eller bare fordi du er bekymret for en nabo, et familiemedlem eller en medborger. 

Børn og Familie - 96 84 85 55

Kontakt Børn og Familie, hvis du har spørgsmål vedr. familiebehandling, sundhedsplejen, PPR, familierådgivning eller anden hjælp og støtte til sårbare børn og unge. Kontakt også Børn og Familie hvis du er bekymret for et barn. 

Skole og Dagtilbud - 96 84 82 15

Skal du i kontakt med den fælles administration og ledelse af Struer Kommunes skoler og dagtilbud? 

Intern Service - 96 84 81 15

Skal du i kontakt med Struer Kommune vedr. vielser på rådhuset, alkoholbevilling, legater eller et udbud? Eller vil du have fat i Struer Kommunes Økonomi- eller Løn- og Personaleafdeling? Eller skal du have fat i Struer Kommunes presse- og kommunikationsafdeling? 
 

Struer Kommune 
Østergade 11-15 
7600 Struer 

CVR: 29189951 

E-mail: struer@struer.dk 

Sikker e-post: sikkerpost@struer.dk
Skriv evt. modtagerens e-mail i emnefeltet, så sendes mailen direkte til vedkommende.

Fysiske åbningstider

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

 

 

 

Telefoniske åbningstider

Mandag   kl: 09:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 09:00 - 15:00
Onsdag   kl: 09:00 - 15:00
Torsdag   kl: 09:00 - 17:00
Fredag   kl: 09:00 - 12:00


 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00