Struer KommuneStruer - Lydens By
Vandløbsbræmmer

Ifølge Vandløbslovens § 69 må der ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændringer og opførelse af bygværker i en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer. Det er tilladt at placere hegn 1 m fra vandløbskante. Bestemmelsen gælder kun i landzone. 

Højt målsatte vandløb er i denne forbindelse A og B målsatte vandløb. Naturlige vandløb er vandløb, som er dannet fra naturens hånd. Ved vurderingen af, om det er tilfældet, indgår især følgende kriterier:

  • Vandløbet findes på gamle kort
  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet
  • Vandløbet er mæandreret eller der er spor i vandløbsdalen efter mæandrering

Natur og Miljø har foretaget en gennemgang af kommunens vandløb for at registrere hvilke vandløb der er omfattet af 2 m bestemmelserne. Klik her for at se kortet med vandløb med 2 m bræmmer

Hensigten med bræmmen er at sikre brinken mod udskridning. Ved at sikre en stabil brink mindskes tilførslen af sand og jord til vandløbet. Desuden medvirker bræmmen til at begrænse erosion, således at vandløbet heller ikke herigennem fyldes op med sand m.v. ligesom bræmmens planter virker som et filter ved overfladisk afstrømning fra markerne. Det mindsker dermed en omkostningskrævende og miljø- og naturmæssigt belastende oprensning af vandløbet.

Med hensyn til opsætning af hegn langs disse vandløb kan kommunen efter en konkret vurdering bestemme, at det må opsættes 1 m inde på marken målt fra øverste vandløbskant.

Vandingssteder skal altid godkendes af kommunen før etablering. Det er forbudt at lave vandingssteder for husdyr ved at lade dem gå direkte ud i vandløbet og drikke.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00