Struer KommuneStruer - Lydens By
Vandløb

I Struer kommune er der ca. 90 km. offentlige vandløb samt en del private vandløb. De fleste har opland til Limfjorden, men nogle få løber mod syd til Bækmarksbro å og Damhus å systemerne og videre til Nissum Fjord.

Mange af Struer kommunes vandløb har en høj fiskevandsmålsætning og et alsidigt plante- og dyreliv.

Andre strækninger er rørlagte eller okkerbelastede og vil på sigt skulle forbedres så naturværdien styrkes.

Natur og Miljø arbejder løbende med at forbedre forholdene i kommunens vandløb, så de kan opfylde deres målsætning.

Hvis man ønsker at anlægge nye vandløb eller ændre på eksisterende vandløb, skal der søges tilladelse hos kommunen. Det gælder både rørlægninger, uddybninger, broer, overkørsler, udretninger, genslyngninger, udlægning af gydegrus o.l. Kommunen kan derefter i visse tilfælde give tilladelse, hvis forholdene tillader det. I behandlingen af disse ansøgninger indgår Naturbeskyttelseslovens § 3 og Okkerloven.

Grødeskæring

I sommerperioden skæres der grøde(vandplanter) i vandløbene, typisk 1-2 gange om året. Ved grødeskæring fjernes plantevæksten i en strømrende således at der åbnes for vandets frie løb.

Grødeskæringen udføres således at der både tages hensyn til vandløbets vandføringsevne og således at plante- og dyrelivet tilgodeses.

Der findes mange metoder til forbedringer af vandløbene. Nogle steder slås grøden i slynget strømrende eller skyggegivende trævækst bevares således at der skabes varierede biologiske forhold til gavn for bl.a. fisk, men også mange vandinsekter og planter der hører til i gode vandløb.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00