Struer KommuneStruer - Lydens By

Vådområdeprojekt Kilen

Struer Kommune fik den 3. juli 2019 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde i oplandet til Kilen. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Projektperioden er 12. marts 2019 til 11. marts 2021.

Formålet med vådområdet er at fjerne fosfor fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af fosfor til Kilen og til Limfjorden.

Projektområdet kan ses på kortet nedenfor:

Billede af Struer-området

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at det det giver større effekt at etablere vådområder andre steder end indenfor de røde polygoner.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne og/eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Nyt om projektet

Oktober 2019
Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i j oktober 2019. På opstartsmødet deltog konsulenterne Orbicon og repræsentanter fra Struer Kommune og Limfjordssekretariatet

Tidsplan
Struer Kommune forventer, at både den tekniske del af forundersøgelsen og lodsejerundersøgelsen vil blive færdig i efteråret 2020.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?
Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et eller flere vådområder. Og om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, samt  om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Link til EU kommissionens hjemmeside: https://europa.eu/european-union/index_da

Billede
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00