Struer KommuneStruer - Lydens By

Vådområdeprojekt Grøndal

Struer Kommune fik den 13. marts 2018 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Grøndal på Thyholm. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Projektområdet kan ses på kortet nedenfor.

Billede over Grøndal

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger. Dertil kommer en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Nyt om projektet

Maj 2020

Forundersøgelsen er gennemført, og der har været afholdt møder med de berørte lodsejere.  Resultatet af den tekniske del af forundersøgelsen kan du læse i denne rapport.

Hvad viser forundersøgelsen?

Forundersøgelsen er kommet frem til at et vådområdeprojekt er teknisk muligt og kan opnå en kvælstoffjernelse på 144 kg/N/år. Derudover er viser undersøgelsen, at der er lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.

Forundersøgelsen er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, med brug af konsulenter og er finansieret af Staten og EU. 

 

Læs mere på EU kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

Billede af EU logoer
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00