Struer KommuneStruer - Lydens By

Vådområdeprojekter

Som en del af den statslige vandområdeplan indgår Struer Kommune i fælleskommunale samarbejder om at reducere kvælstofbelastningen i Limfjorden og Nissum Fjord, samt fosforbelastningen til søerne Kilen og Kallerup Kær. Dette gøres bl.a. ved at etablere- eller retablere vådområder.

Alle projekter gennemføres af Struer Kommune med faglig bistand fra eksterne rådgivere. Projekterne baseres på frivillighed og samarbejde med berørte lodsejere. Opgaven med lodsejerforhandling om erstatning eller erstatningsjord, varetages af Landbrugsstyrelsen.

Projekterne finansieres af Staten og EU.
Link til EU-kommissionen - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_da

 

Igangværende projekter:

- Odby Sø

- Resen Kær

- Benkær

- Grøndal

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00