Struer KommuneStruer - Lydens By
Vådområdeplaner for 2016-2021

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:
•    Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
•    Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
•    Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
•    Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Struer Kommune arbejder på at gennemføre tiltag, der er fastsat i både Vandplan 1 og nærværende plan. 

Herunder arbejder kommunen på at forbedre de fysiske forhold i vores vandløb, etablere vådområder og ved at kræve forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Vådområdeplan

Hvis du vil vide mere om vandområdeplanerne og se hvad de omfatter, skal du følge nedenstående link til Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Struer Kommunen er omfattet af vandområdeplan: ”Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn”. 

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00