Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Spildevandsplan

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde en spildevandsplan. Af planen skal det bl.a. fremgå hvordan kommunen i dag og i fremtiden bortskaffer spildevand, dels det der er brugt i boliger og virksomheder, og dels det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.

Spildevandsplanen er et planlægnings- og arbejdsredskab for Struer Kommune. Formålet er samtidig at give borgere og andre interessenter informationer om nuværende og fremtidige forhold vedrørende afledning og behandling af spildevand for den enkelte ejendom i Struer Kommune. Det gælder både for de kloakerede og de ikke kloakerede områder (det åbne land). 

Til Spildevandsplanen hører desuden et tekstbilag med lovgivning og administrative forhold og to webkort, hvor borgere og virksomheder i kommunen bl.a. kan orientere sig om de spildevandsforhold, der gælder for deres ejendom:

Bilag til spildevandsplanen

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00