Struer KommuneStruer - Lydens By
Spildevand

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer 

For almindelig beboelse opdeles spildevandet: 

  • Husspildevand inde fra huset 
  • Tag- og overfladevand er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer 

Spildevand i byer
 
Alle byer og nogle af sommerhusområderne i Struer Kommune er kloakeret. I andre sommerhusområder er der nedsivning. 

Et separatkloakeret område er, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber gennem et bassin eller direkte til vandløb, sø eller til fjorden. Spildevandskloakeret er hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, medens regnvand nedsives på egen grund. 

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet. Se hvad tilslutningsbidrag er Struer Forsynings hjemmeside

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som drives og vedligeholdes af Struer Forsyning Spildevand A/S. Du kan finde oplysninger om kloakeringen i Hvidbjerg på Struer Forsynings hjemmeside

Spildevand på landet 

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg. 

Det består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning, og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Enhver ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Struer Kommune. Se under Husspildevand. 

Regnvand kan ledes til dræn eller nedsives i faskine på egen grund. Hvis der skal afledes overfladevand fra store arealer, skal der søges om tilladelse, og det gælder både ved udledning og ved nedsivning. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00