Struer KommuneStruer - Lydens By

Projekt: FORUNDERSØGELSE AF NATURLIG HYDROLOGI VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Struer Kommune hos Landbrugsstyrelsen fået tilskud til at undersøge muligheden for at etablere naturlige vandstandsforhold. Denne tilskudsordning skal medvirke til at etablere naturlige vandforhold, som kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på Natura 2000-arealer.
Natur- og vandstandsforhold på strandenge langs Limfjorden ved Katholm og Munkholm Odder er undersøgt i 2017-2018. Formålet er at beskrive de hydrologiske og naturmæssige forhold samt mulighederne for at forbedre naturtilstanden i området ved at gøre arealerne vådere - så våde, at naturtyper og levesteder forbedres, men dog så tørre, at græsning fortsat er muligt. Du kan læse om undersøgelsens resultater i rapporten.


Her kan du læse mere om EU-kommissionen - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.


 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00