Struer KommuneStruer - Lydens By
Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I april måned 2016 offentliggjorde Miljøministeren 2. generations Natura 2000-planer for 252 naturområder. To af disse områder er helt eller delvist beliggende i Struer Kommune

Hver Natura 2000-plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man i de enkelte Natura 2000-områder skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Struer Kommune har udarbejdet Natura 2000-handleplaner for området ”Venø og Venø Sund” og området ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. Handleplanerne beskriver, hvordan Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Kommunen skal sikre, at handleplanerne gennemføres.

Struer Byråd vedtog den 28. marts 2017 de endelige Natura 2000-handleplaner, som er offentliggjorte den 19. april 2017.

Der kan klages over handleplanernes indhold og tilvejebringelse med frist den 17. maj 2017.
Se nærmere vedr. klage her.

Natura 2000-handleplaner ser du her:

Handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 11. oktober 2016 til 11. januar 2017.
Høringssvar er behandlet i en hvidbog og kan læses her.

De kommunale Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021 erstatter handleplanerne for 1. planperiode (2010-2015).  

Kommunens Natura 2000-handleplaner for 1.planperiode kan ses nedenfor.

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 2010-2015
Venø og Venø Sund 2010-2015

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00