Struer KommuneStruer - Lydens By
Natura 2000 områder

Natura 2000 områder

Natura 2000 områderne er et netværk af værdifulde naturområder i hele EU. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

Staten udarbejder Natura 2000-planer for områderne, som er en samlet plan for, hvordan fremgang i vores vigtigste natur sikres. Natura 2000-planerne skal indeholde mål for naturtilstanden og en indsats, der skal gennemføres i planperioden. Planerne opdateres hvert 6. år. Natura 2000-planerne kan ses på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. (http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/)

Kommunen skal sikre, at planerne føres ud i livet. Med udgangspunkt i de statslige mål for naturtilstanden udarbejder Struer Kommune handleplaner.

I Struer Kommune er udpeget:

Natura 2000-område nr. 62 Venø og Venø Sund, der udgøres af:

  • EF habitatområde nr. 55 Venø og Venø Sund
  • EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 40 Venø og Venø Sund

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der udgøres af:

  • Dele af EF habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø
  • Dele af EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 27 Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Linholm og Rotholme
  • Dele af EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 28 Nissum Bredning

Natura 2000-områderne kan du se på Miljøportalens kort. (http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/)

Kommunen er forpligtet til at administrere gældende lovgivning så der ikke sker negative påvirkninger af de udpegede dyr og planter.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00