Struer KommuneStruer - Lydens By
Beskyttede naturtyper

Strandenge, ferske enge, moser, heder, overdrev og vandløb er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Områderne skal dog opfylde nogle kriterier med hensyn til størrelse, du kan se bestemmelserne her

På Danmarks Miljøportal kan du under arealinfo se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Du skal dog være opmærksom på, at registreringen kun er vejledende, og at det er de faktiske forhold på din ejendom, der er afgørende for, om dine arealer er beskyttede.

Er du i tvivl, så ring til kommunen på tlf. nr. 9684 8457.
Beskyttede vandløb er udpeget af Miljøministeren og ligger fast.

Overordnet gælder, at tilstanden ikke må ændres i de beskyttede områder. Du må derfor ikke pløje, grave, sprede jord, gødske, så græs, plante træer og buske eller foretage andet, der kan ændre tilstanden i de beskyttede områder. 
Den tilstand, naturen har, er ofte et resultat af en landbrugsmæssig driftsform gennem en længere årrække. Du må gerne fortsætte med sådan en hidtidig lovlig drift.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00