Struer KommuneStruer - Lydens By
Natur og landskab

Naturbeskyttelse


Mange naturområder som strandenge, ferske enge/moser, heder og overdrev er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. Det betyder at områdernes tilstand ikke må ændres.

I Natura 2000 områder er beskyttelsen særlig streng.
Nogle dyr og planter er beskyttede uanset hvor de findes.

I kommuneplanen er der retningslinjer for, hvordan vores smukkeste og mest oplevelsesrige landskaber skal sikres.

Der er beskyttelseslinier omkring gravhøje, skove, større søer og vandløb.
Alle bestemmelserne kan have betydning for, hvad du må og ikke må på din ejendom.
Du kan se mere information om de enkelte emner her:

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00