Struer KommuneStruer - Lydens By
Klimatilpasning og kystsikring

Struer kommune arbejder aktivt med at styrke kllimatilpasningsindsatsen. I 2012 indgik Regeringen og KL en aftale om at alle kommuner i Danmark skulle gennemfører en risikokortlægning i forhold til oversvømmelsesfarer og udarbejde en klimatilpasningsplan. For at sikre den eksisterende lokale viden blev inddraget i udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, blev der i sommeren 2014 gennemført en forhøring til Klimatilpasningsplanen.  

Kystsikring

Langs Kysterne i Struer Kommune, skal kystsikring ske som privat initiativ. Når tankerne om kystsikring opstår inddrages Kommunen tidligst muligt i forløbet. 

Ved kystsikring hvor stækningen passerer flere forskellige lodsejere, skal der etableres et kystbeskyttelseslag hvor til der opkræves et kystbeskyttelsesbidrag. 

Kommunen er i den proces forpligtet i forhold til Kystbeskyttelseslovens §1a. En eventuel ansøgning om kystbeskyttelse skal sendes til Kystdirektoratet, der er ansvarlig myndighed. 

Få steder har Struer ansvaret for kystsikringen og den offentlige strand. Det gælder følgende strækninger:

  • Langs Vinderupvej, hvor der er sikret med store sten.
  • Øster Strand, for enden af Nørgårdvej i Struer.
  • Vrald Odde, både den vestlige og østlige side af odden.
  • Bremdal Strand, fra parkeringspladsen til markerne nord for Bremdal.
  • Strandbjerggårdvej, fra Venø færgeleje og indtil Strandbjerggårdvej drejer ind i landet.
  • Sønderskovvej på Venø, hvor der er etableret kystsikring langs vejen.
  • Havstokken på Venø, langs vejen syd for havnen.
  • Humlum Fiskeleje, langs alle de røde fiskerhuse

Alle øvrige kyster i Struer Kommune er enten private eller statslige.

Kommunen kan bestemme at der skal udføres nye kystsikringsanlæg eller andre tiltag, der beskytter mod nedbrydning af kysten eller oversvømmelser fra fjorden.

I sager hvor der er flere lodsejere involveret kan der etableres særlige kystbeskyttelseslag som står for vedligeholdelse mv. af anlægget.

Ansøgninger om etablering af nye kystsikringsanlæg behandles af Struer Kommune og Kystdirektoratet.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00