Struer KommuneStruer - Lydens By
Klager

Uanset om den påklagede er en privatperson eller en virksomhed, så er en snak med vedkomne ofte den hurtigste og bedste måde at få løst problemerne på. Måske er vedkomne slet ikke bevidst om, at der er et problem. De fleste mennesker er interesserede i at undgå nabostrid og generer ikke bevidst deres omgivelser. Vores indblanding i klagesager bør således være den sidste udvej.

Kan I ikke i samarbejde selv finde en løsning på problemet, kan du udfylde klageskemaet, og indsende denne.

Klageskema
 

Orientering om brugen af klageskemaet

Formålet med skemaet er at fremme kommunens behandling af din henvendelse.

Det er ikke en betingelse for, at kommunen behandler din klage, at der udfyldes et klageskema, men vi opfordrer til, at du benytter skemaet, da det effektiviserer og fremmer sagsbehandlingen.

Send skemaet til Struer Kommune, Plan & Miljø, Østergade 13, 7600 Struer eller via mail: teknisk@struer.dk. Har du i øvrigt spørgsmål til skemaet, kan du ringe til Plan & Miljø på tlf. 9684 8484.

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at skemaet vil indgå i sagens dokumenter. Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette påklagede om, at der er oprettet en klagesag.

Vi skal også oplyse dig om, at påklagede i henhold til forvaltningsloven kan bede om aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, med mindre der undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, kan du derfor anføre det i skemaet. Du kan også oplyse, hvis du mener, der er andre særlige forhold, der taler for hemmeligholdelse af din identitet. Dette er dog ingen garanti for, at kommunen kan hemmeligholde oplysninger om din identitet.

 

Sagens videre forløb

Inden for 2 uger efter at klagen er modtaget, sender Plan & Miljø en kvittering. Det vil af kvitteringen fremgå hvilken medarbejder, der behandler sagen.

Klageskemaet vil normalt blive sendt til påklagede med henblik på en udtalelse (partshøring). Du vil normalt blive orienteret om bemærkninger fra påklagede, hvis du vurderes værende part i sagen.

Hvis kommunen efterfølgende vurderer, at der ikke er baggrund for at gå videre med klagesagen, vil du få oplyst dine muligheder for at klage over dette til højere klageinstans. Dette afhænger af, om der er tale om en afgørelse med klageadgang, og om hvorvidt du er klageberettiget efter den lovgivning, der regulerer forholdet.

Hvis kommunen vurderer, at der er baggrund for at gå nærmere ind i sagen, kan du blive orienteret om udfaldet af sagen.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00