Struer KommuneStruer - Lydens By
Jordforurening

Områdeklassificering

Ejendomme i byzonen skal betragtes som lettere forurenet

Erfaringer fra de senere års kortlægning af jordforurening har vist, at især ejendomme i ældre boligområder så at sige altid er lettere forurenede med tjærestoffer og/eller tungmetaller. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer bl.a. fra tidligere industri, skorstensrøg, bilos og lignende.

I stedet for at gennemføre en kortlægning af enkeltejendomme, har Folketinget besluttet at indføre den såkaldte områdeklassificering, som indebærer at al jord i byzoner fra 1. januar 2008 klassificeres som lettere forurenet. 

Områdeklassificeringen betyder, at når der i fremtiden f.eks. ved byggeri flyttes jord fra ejendomme i byzone, skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og der skal foreligge analyser af jorden. Reglerne om anmeldelse af jordflytning gælder i øvrigt for alle typer forurenede ejendomme og arealer.  

Udtagning af klassificeringen

Kommunen har mulighed for at udtage områder af klassificeringen, hvis de historiske oplysninger gør det sandsynligt, at der ikke er sket en forurening af området. Det vil især være nyere boligområder opført efter ca. 1950 - der kan komme i betragtning. Udtagningen sker i praksis ved, at kommunen udarbejder et regulativ for de udtagne områder. For de udtagne områder, er der ikke længere krav om anmeldelse og analyser ved jordflytning.

Regulativ:
Struer Kommune har lavet et regulativ for jordstyring, hvor der tages stilling til hvilke områder indenfor kommunen, der undtages fra områdeklassificering. I regulativet fremgå:

  • Hvilke områder, der er områdeklassificeret.
  • Hvilke områder, der er taget ud af klassificering
  • Hvilke regler der gælder for jordflytning

 

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Sundhedsrisikoen er i størrelsesordenen med den risiko, der er ved forureningen i almindelig dansk kost, og væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer. Og så kan du undgå risikoen ved lettere forurenet jord ved at tage enkle forholdsregler.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00