Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Vandløbsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Tilladelse til etablering af dræn og udledningstilladelse, parkeringsplads ved Struer Golfklub.pdf18-09-2019
2Livbjerggaard Sommerhusområde - Tilladelse til omlægning af dræn.pdf09-07-2019
3Thagårdvej -Høringbrev - drænprojekt Struer Golfklub.pdf04-07-2019
4Tilladelse til krydsning af vandløb Kvistrup Møllebæk og dræn med højspændingskabel, Forsyning Elnet.pdf03-05-2019
5Sommerstedvej 85 - Tilladelse til etablering af dræn, Livbjerggaard Sommerhusområde.pdf25-04-2019
6Afgørelse om åbning af en mindre rørlagt strækning i Dynd Å.pdf05-03-2019
7Høringsbrev - drænprojekt Sommerstedvej 85.pdf18-02-2019
8Timlingvej 6 - endelig tilladelse til rørlægning af 70 meter af privat vandløb.pdf03-01-2019
9A C Hoppesvej 5 - Tilladelse til udledning af overfladevand 1.pdf27-11-2018
10A C Hoppesvej 5 - Tilladelse til medbenyttelse af vejgrøft 1.pdf27-11-2018
11Tilladelse til krydsning af vandløb Fælledkær Bæk med spildevandsledning, Struer Forsyning.pdf12-11-2018
12Vandløbstilladelse og VVM-screening - Egebjerg Bæk.pdf05-09-2018
13Bilag 2 - Konsulentrapport2.pdf05-09-2018
14Godkendelse af rørlægning af vandløb, tilløb til Humlum Bæk.pdf09-08-2018
15Tilladelse til krydsning af vandløb Donskær-Sivekær, Hestbæk, Lindtorp Mose og Linde Bæk (Falsig Ske.pdf20-06-2018
16Tilladelse til krydsning af vandløb Donskær-Sivekær, Hestbæk, Lindtorp Mose og Linde Bæk (Falsig Skegrøft).pdf01-06-2018
17Tilladelse efter vandløbsloven om overkørsel i Kirstens Bæk.pdf15-12-2017
18Tilladelse til krydsning af vandløb (Hestbæk Mosegrøft og Hestbæk), Jysk Energi 4.pdf13-10-2017
19Tilladelse til reguleringsprojekt i Hestbæk.pdf10-08-2017
20Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Linde Bæk og rørlagte vandløb og dræn,.pdf25-07-2017
21Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
22Tilladelse til krydsning af vandløb, Kvistrup Møllebæk og tilløb.pdf09-02-2017
23Vandløbslov_Tilladelse_til_krydsning_af_20_vandloeb_i_forbindelse_med_etablering_ af_150kV_kabelanlæg.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00