Struer KommuneStruer - Lydens By
Vandløbsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Tilladelse til restaureringsprojekt i Kærgård Bæk.pdf27-07-2020
2Tilladelse til etablering af minivådområde Lergravvej 3.pdf27-07-2020
3Tilladelse til restaurering af Hjerm Bæk.pdf17-06-2020
4Udkast tilladelse minivådområde.pdf17-06-2020
5Restaurering i Kærgård Bæk - 8 ugers høring.pdf28-05-2020
6Bemyndigelse til færdsel langs vandløb i Struer Kommune.pdf26-03-2020
7Høring - restaurering af Hjerm Bæk ved åbning af privat rørlagt strækning.pdf20-02-2020
8Hovedvejen 71 - Tilladelse til etablering af minivådområde.pdf10-02-2020
9Tellingvej 4 - Tilladelse til etablering af minivådområde.pdf09-01-2020
10Ellekjærvej 5 - Tilladelse til etablering af minivådområde.pdf07-01-2020
11Hestbæk - reguleringsafgørelse - indsnævning af profil i Knudebro.pdf08-11-2019
12Hestbæk - udkast til reguleringsafgørelse - indsnævning af profil i Knudebro.pdf10-10-2019
13Høring i sag om renovering af Knudebro.pdf10-10-2019
14Tilladelse til etablering af dræn og udledningstilladelse, parkeringsplads ved Struer Golfklub.pdf18-09-2019
15Livbjerggaard Sommerhusområde - Tilladelse til omlægning af dræn.pdf09-07-2019
16Thagårdvej -Høringbrev - drænprojekt Struer Golfklub.pdf04-07-2019
17Tilladelse til krydsning af vandløb Kvistrup Møllebæk og dræn med højspændingskabel, Forsyning Elnet.pdf03-05-2019
18Sommerstedvej 85 - Tilladelse til etablering af dræn, Livbjerggaard Sommerhusområde.pdf25-04-2019
19Afgørelse om åbning af en mindre rørlagt strækning i Dynd Å.pdf05-03-2019
20Høringsbrev - drænprojekt Sommerstedvej 85.pdf18-02-2019
21Timlingvej 6 - endelig tilladelse til rørlægning af 70 meter af privat vandløb.pdf03-01-2019
22A C Hoppesvej 5 - Tilladelse til udledning af overfladevand 1.pdf27-11-2018
23A C Hoppesvej 5 - Tilladelse til medbenyttelse af vejgrøft 1.pdf27-11-2018
24Tilladelse til krydsning af vandløb Fælledkær Bæk med spildevandsledning, Struer Forsyning.pdf12-11-2018
25Vandløbstilladelse og VVM-screening - Egebjerg Bæk.pdf05-09-2018
26Bilag 2 - Konsulentrapport2.pdf05-09-2018
27Godkendelse af rørlægning af vandløb, tilløb til Humlum Bæk.pdf09-08-2018
28Tilladelse til krydsning af vandløb Donskær-Sivekær, Hestbæk, Lindtorp Mose og Linde Bæk (Falsig Ske.pdf20-06-2018
29Tilladelse til krydsning af vandløb Donskær-Sivekær, Hestbæk, Lindtorp Mose og Linde Bæk (Falsig Skegrøft).pdf01-06-2018
30Tilladelse efter vandløbsloven om overkørsel i Kirstens Bæk.pdf15-12-2017
31Tilladelse til krydsning af vandløb (Hestbæk Mosegrøft og Hestbæk), Jysk Energi 4.pdf13-10-2017
32Tilladelse til reguleringsprojekt i Hestbæk.pdf10-08-2017
33Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Linde Bæk og rørlagte vandløb og dræn,.pdf25-07-2017
34Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
35Vandløbslov_Tilladelse_til_krydsning_af_20_vandloeb_i_forbindelse_med_etablering_ af_150kV_kabelanlæg.pdf09-02-2017
36Tilladelse til krydsning af vandløb, Kvistrup Møllebæk og tilløb.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00