Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring - Restaurering af Hjerm Bæk
Plan & Miljø

Høring - Restaurering af Hjerm Bæk

Struer Kommune offentliggør hermed forslag til vandløbsprojekt. Projektet omhandler restaurering af den øvre strækning af Hjerm Bæk ved genåbning af 293 m rørlagt vandløb. Vandløbet lægges i et nyt slynget forløb, der udlægges sten og etableres tre strækninger med gydegrus.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Offentliggørelse af udkast til kommunal forskrift om indretning og drift af restaurationer
Teknisk sekretariat

Offentliggørelse af udkast til programmet ”Forskrift om indretning og drift og restauranter” og indkaldelse af bemærkninger

Administrationen har besluttet at fremlægge udkastet til en kommunal forskrift om indretning og drift af restaurationer for offentligheden med henblik på indkaldelse af eventuelle bemærkninger fra offentligheden til forslaget.

 

Udkast til kommunal forskrift

Administrationen har udarbejdet et forslag til en kommunal (lokal) forskrift om indretning og drift af restauranter, værtshuse, diskoteker med videre. Restaurationsdriften i Struer Kommune har ikke tidligere været omfattet af en kommunal forskrift. Forskriften gælder for nyetablering af restauranter, idet eksisterende lovlige restaurationer kan fortsættes uændret, også efter forskriftens endelige vedtagelse.

 

Hensigten og formålet med forskriften

Hensigten og formålet med forskriften er dels at hjælpe restauratører, værtshusejere med flere med at begrænse og forebygge gener for omgivelserne primært forårsaget af støj og lugt fra restaurationer og andre musikspillesteder, dels at tilgodese omgivelserne, herunder naboer, ved denne forebyggelse af genevirkninger.

 

Endvidere bidrager forskriften til at skabe en generel og ensartet regulering af området. Med forskriften sikres dels lige konkurrence­vilkår, dels en hurtigere og smidigere sagsbehandling for restauratør­erne.

 

Forskriftens indhold

Forskriften opstiller krav til indretning og drift af restauranter, værts­huse, diskoteker med videre, primært i form af støj- og lugtmæssige rammer.

Der opstilles grænseværdier for ekstern støj, for bygningstrans­mitteret støj samt for lavfrekvent støj og for vibrationer.

Endvidere indføres anmeldepligt for restaurationsdrift.

 

Forskriften indeholder mulighed for, at der kan dispenseres fra miljøvilkårene i særlige situationer.

 

Forskriften tillader ikke selvstændigt indretning og drift af restauration­er, og ændrer således ikke på, at der forud for etablering heraf skal ansøges om øvrige tilladelser, som er nødvendige for at drive restau­ration.

 

Miljøvurdering

Struer Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven den 11-03-2020 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til programmet. Afgørelsen herom er offentliggjort.

 

Indsigelser og ændringsforslag

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget til forskriften.

 

Hvis du har bemærkninger til forslaget, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest fredag den 01-05-2020.

 

Struer Kommune
Plan og Miljø

Østergade 13
7600 Struer.

 

Hvad sker der efter fristens udløb

Efter fristen for bemærkninger vil Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget behandle programforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i forslaget på baggrund af de indkommende bemærkninger, inden programmet vedtages endeligt.

 

Læs mere:

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00