Struer KommuneStruer - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af kystbeskyttelse ved Handbjerg
Mads Bylov

Høring af kystbeskyttelse ved Handbjerg

Struer Kommune udsender hermed et udkast til flere afgørelser om kystbeskyttelsen ved Handbjerg Kystbeskyttelseslag i hø-ring ved de berørte parter.

Der er alene tale om et udkast, som de berørte parter har mulig-hed for at kommentere indtil den 26. februar 2021.

Efterfølgende vil Struer Kommune træffe afgørelse i sagerne.

Afgørelsen vil blive udsendt til de berørte parter med klagevejledning til de enkelte afgørelser.

Bemærkninger skal indsendes til Struer Kommune på mail: teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.
Struer Kommune skal have modtaget dine bemærkninger se-nest den 26. februar 2021.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00