Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 3t, Serup By, Odby
Teknisk Sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 3t, Serup By, Odby

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra ejeren af matrikel 3t, Serup By, Odby om tilladelse til etablering af hård kystbeskyttelse i form af plastspuns langs den hidtidige erosionskant i kombination med den nuværende tilladelse til sandfodring ved matrikel 3t, Serup By, Odby.
 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).
 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).
 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.
 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt har omkring 500 meter til nærmeste Natura 2000-områder.
 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest onsdag den 4. september 2019 kl. 23:59. 

 

Læs mere:

Ansøgningsskema til kystbeskyttelse

Matrikelkort_Sortevej 3

Luftfoto Sortevej 3_Stiplet linje er placering af kystbeskyttelse

Plast puns og top-kap

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 7l, Serup By Odby
Teknisk sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 7l, Serup By Odby

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra Havnecon Consulting ApS om tilladelse til yderlige etablering af kystbeskyttelse i form af to høfder i forbindelse med eksisterende høfder ud for matrikel 7l, Serup By Odby.
 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBKG nr. 57 af 21/01/2019).
 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BKG nr. 1062 af 21/08/2018).
 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BKG nr. 121 af 04/02/2019).
 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.
 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt har lidt mere end 3 kilometer til nærmeste Natura 2000-områder.
 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest onsdag den 28. august 2019 kl. 23:59.
 

Læs mere her:

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00