Struer KommuneStruer - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Offentlig høring af kommuneplantillæg nr. 2 solceller i Struer Kommune
Teknisk Sekretariat

Offentlig høring af kommuneplantillæg nr. 2 solceller i Struer Kommune

Struer Kommune udsender hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 2 vedr. opførelse af store solcelleanlæg i Struer Kommune. Forslaget er i høring frem til tirsdag den 24. november 2020.

 

Læs mere:

 

Høring af lokalplanforslag nr. 337 Dagligvarebutik i Hjerm
Teknisk Sekretariat

Høring af lokalplanforslag nr. 337 Dagligvarebutik i Hjerm

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 23. september 2020, besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 337 dagligvarebutik, Hjerm i offentlig høring.

 

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for at etablere en dagligvarebutik på maksimalt 1.200 m2 samt tankanlæg og pizzaria på Vestre hovedgade 36, Hjerm.

 

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra mandag den 28. september 2020 til mandag den 26. oktober 2020.

 

Læs mere:

Følgebrev

Lokalplanforslag nr. 337 Dagligvarebutik i Hjerm.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261 for Strandbjerggårdparken

Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261 for Strandbjerggårdparken

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 6. oktober 2020 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261 for boligområdet Strandbjerggårdparken.

Lokalplantillægget opdeler delområde I i eksisterende lokalplan nr. 261 i to delområder. Inden for det nye delområde Ia er der givet tilladelse til udstykning til mindre parcelhusgrunde, hvor der ønskes mulighed for at give bebyggelsen et andet udtryk. 
Tillægget åbner mulighed for at anvende andet tagmateriale i delområde Ia. For den resterende del af det eksisterende delområde I gælder fortsat bestemmelserne i den eksisterende lokalplan nr. 261.

Forslaget til lokalplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 19. august til den 2. september 2020. Struer Kommune har modtaget syv høringssvar.
Af høringssvarene fremgår et ønske om at bibeholde de eksisterende bestemmelser i lokalplan nr. 261, da man ønsker at bevare boligområdets karakter med bebyggelse af materialer af høj kvalitet. Lokalplan nr. 261 er blevet håndhævet restriktivt, og tidligere henvendelser om andet tagmateriale end det angivet i lokalplanens bestemmelser er blevet afvist. På den baggrund er der blandt flere af høringssvarene en utilfredshed med, at der gives lov til et andet tagmateriale for en mindre del af lokalplanområdet. 
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Teknik-, miljø- og klimaudvalget har mulighed for at ændre et gældende plangrundlag i henhold til planloven. I forbindelse med opførelse af eksisterende parcelhuse inden for lokalplanområdet er lokalplanens bestemmelser om materialevalg blevet håndhævet, hvilket, på trods af et varieret udtryk, har skabt en helhed. Udvalget har lagt vægt på, at bebyggelsen inden for den nye delområde består af otte mindre parcelhusgrunde, som ligger i den vestligste del af lokalplanområdet, og som vil blive opfattet som en anden type bebyggelse end den resterende. Placeringen i den vestligste del af lokalplanområdet medfører, at et andet tagmateriale, end der er anvendt i den øvrige del af lokalplanområdet, ikke vil bryde den eksisterende karakter. 

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 11. november 2020 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her
 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00